Dzięki akcji „Hoover Table”, zainicjowanej przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych, młodzież z krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych będzie mogła wyjechać na obozy językowe! Projekt nawiązuje do słynnego obiadu zorganizowanego w 1920 roku przez Herberta Hoovera, przyjaciela Polski, późniejszego prezydenta USA.

Projekt "Hoover Table" zorganizowano na 100-lecie polskiej niepodległości i stosunków dyplomatycznych Polski i USA.

Cytat

Naczelnym zadaniem historii jest budowanie lepszego świata. Historia inspiruje tych, którzy szukają pokoju.
Herbert Hoover

Pomagał ponad milionowi polskich dzieci

Jako szef Amerykańskiej Administracji Pomocy powołanej w 1919 roku Hoover inicjował i organizował działania zmierzające do ratowania Polaków, a szczególnie polskich dzieci przed głodem i tyfusem, a także służące odbudowie gospodarczej zniszczonego kraju.

Najbardziej spektakularną akcją zorganizowaną przez niego był Obiad Nieobecnego Gościa, który odbył się 29 grudnia 1920 r. w Hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku.

Na zaproszenie Herberta Hoovera odpowiedziało 1000 osób. Każda z nich wpłaciła po 1000 dolarów. W zamian goście otrzymali posiłek wart niecałe 22 centy. To była równowartość ówczesnej dziennej racji żywieniowej polskiego dziecka.

Potentatom gospodarczym ówczesnej Ameryki zaoferowano porcję ryżu i ziemniaków, a do popicia gorące kakao.

Zebrano wtedy 3 miliony dolarów (2 miliony dołożył obecny na obiedzie John D. Rockefeller Jr.). Pieniądze następnie przeznaczono na pomoc medyczną i żywność dla polskich dzieci.

Za zaangażowanie w pomoc Herbert Hoover dostał imienną depeszę z podziękowaniem od Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

W szczytowym momencie akcji pomocy dla Polski dożywianych było ponad 1,3 mln dzieci w trzech tysiącach miast i wsi.

W 1922 roku Herbertowi Hooverowi Sejm przyznał tytuł honorowego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, a już od 1919 roku uniwersytety, w tym Uniwersytet Jagielloński, w uznaniu zasług wręczyły mu doktoraty honoris causa.


Koncert podziękowaniem za akcję "Hoover Table"

Akcję "Hoover Table" zorganizowano na 100-lecie polskiej niepodległości i 100-lecie stosunków dyplomatycznych Polski i USA. Zainicjowana została przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych, a nawiązuje do słynnego obiadu z 1920 roku. Ma też przypomnieć niezwykłą sylwetkę wielkiego przyjaciela Polski, późniejszego prezydenta USA - Herberta Hoovera.

Jednocześnie projektowi przyświecał szczytny cel - stworzenie możliwości dla młodzieży z krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych wyjazdu na obozy przygodowo-językowe.

Akcja odbyła się w krakowskich restauracjach na początku października. Przez tydzień restauratorzy udostępniali jeden ze swoich stolików (lub więcej), z którego dochód następnie wpłacali na specjalne konto utworzone przez Polski Instytut Filantropii dedykowane wyłącznie temu projektowi.

Ile dokładnie udało się zebrać pieniędzy, i ilu dzieciom uda się wyjechać na obozy językowe - dowiemy się już wkrótce!

Zwieńczeniem akcji będzie jutrzejszy koncert galowy na cześć Herberta Hoovera w krakowskich Sukiennicach! Wystąpi wybitny amerykański pianista Neal Larrabee wraz z orkiestrą Sinfonietta Cracovia.  

Koncert w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach w Krakowie połączony będzie z oficjalnym podziękowaniem przedsiębiorcom i restauratorom, którzy wzięli udział w akcji. Zaplanowano poczęstunek wzorem kolacji charytatywnej zorganizowanej przez H. Hoovera.