​Centralne Biuro Antykorupcyjne nie odpuszcza. Biuro skierowało do wojewody lubelskiego informację o nie podjęciu przez radę miasta Lublin uchwały wygaszającej mandat prezydentowi Krzysztofowi Żukowi. Zdaniem CBA nie miał on prawa zasiadać w radzie nadzorczej PZU Życie będąc prezydentem, czyli złamał ustawę antykorupcyjną.

​Centralne Biuro Antykorupcyjne nie odpuszcza. Biuro skierowało do wojewody lubelskiego informację o nie podjęciu przez radę miasta Lublin uchwały wygaszającej mandat prezydentowi Krzysztofowi Żukowi. Zdaniem CBA nie miał on prawa zasiadać w radzie nadzorczej PZU Życie będąc prezydentem, czyli złamał ustawę antykorupcyjną.
Krzysztof Żuk /Wojciech Pacewicz /PAP

To nie jest formalny wniosek o wygaszenie mandatu, ale informacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego o niepodjęciu uchwały - powiedział naszemu dziennikarzowi Piotrek Kaczorek z CBA.

Biuro jednak podnosi w tej informacji, że niepodjęcie przez miejskich radnych uchwały o wygaszeniu mandatu prezydentowi Żukowi stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.

CBA do wojewody przesłało komplet dokumentacji, jaka wcześniej była złożona przez kontrolerów w biurze rady miasta Lublina. Teraz wojewoda lubelski będzie musiał zdecydować, czy wyda tzw. uchwałę zastępczą o wygaszeniu mandatu prezydentowi Żukowi. 

(az)