Niezależny Operator Międzystrefowy kontra Telekomunikacja Polska SA. Czy abonenci będą otrzymywać wyszczególnione na jednym rachunku należności za połączenia telefoniczne wykonane zarówno za pośrednictwem Telekomunikacji Polskiej jak i jej konkurentów? Ma to rozstrzygnąć decyzja Sądu Antymonopolowego.

Monopolista Telekomunikacja Polska SA pyta, dlaczego miałby przyjmować fakturę wystawioną przez Niezależnego Operatora Międzystrefowego - płacić tej spółce, skoro faktycznie NOM nie wykonuje dla „Tepsy” żadnej usługi? Ostrożna Telekomunikacja twierdzi również, że narażałaby się na represje fiskusa, który może zakwestionować odliczanie przez nią faktur z NOM-em od należnego podatku VAT. Największy w Polsce operator straszy też wizją represji fiskusa abonentów-płatników VAT-u czyli firmy, które chciałyby odliczać sobie faktury za usługi telekomunikacyjne. Kto inny bowiem wystawiłby fakturę – Telekomunikacja Polska - a kto inny świadczył usługę - Niezależny Operator Międzystrefowy. Takie faktury są niedopuszczalne. Kto ma rację: monopolista czy ci, którzy jako pierwsi złamali monopol w telefonii międzymiastowej? Decyzja należy do Sądu Antymonopolowego.

foto RMF

11:15