PKN Orlen złożył do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek, stanowiący zgłoszenie zamiaru koncentracji poprzez przejęcie PGNiG.

Jak podkreślił w komunikacie Orlen, złożony wniosek inicjuje formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji.

Oprócz przedstawienia stron oraz założeń transakcji przejęcia PGNiG, we wniosku opisano działalność stron na określonych rynkach właściwych oraz przedstawiono argumentację dotyczącą wpływu transakcji na konkurencję na tych rynkach - podał Orlen.

"Komisja Europejska uznała, że UOKiK będzie kompetentnym organem do oceny tej transakcji, dlatego zdecydowała, że sprawa może być rozpatrywana w Polsce" - mówił 30 kwietnia prezes koncernu Daniel Obajtek - "Myślę, że będzie to robił bardzo wnikliwie i raczej nie obejdzie się bez drugiej fazy analiz".

Pod koniec marca Komisja Europejska przekazała UOKiK zbadanie koncentracji grup PKN Orlen i PGNiG.

Transakcja ma polegać na przejęciu przez PKN Orlen bezpośredniej kontroli nad PGNiG.

PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały 14 lipca 2020 roku list intencyjny w sprawie rozpoczęcia tego procesu. 23 lipca PKN Orlen i PGNiG zawarły umowę o współpracy oraz o zachowaniu poufności.

Według wcześniejszych zapowiedzi finalizacja przejęcia PGNiG przez PKN Orlen mogłaby nastąpić do końca 2021 roku. W tym samym czasie możliwe jest też zamknięcie transakcji przejęcia przez płocki koncern Grupy Lotos.