Za reklamowanie Otwartych Funduszy Emerytalnych nie będzie groziło więzienie. Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Berenda, taka zmiana ma zostać wprowadzona do projektu ustawy o nowej reformie emerytalnej.

Więzienie za reklamowanie OFE

Za reklamowanie OFE będzie można trafić do więzienia. Taki kontrowersyjny zapis nieoczekiwanie znalazł się w opublikowanym wczoraj wieczorem projekcie ustawy o OFE. Rząd chce przez to wprowadzić absolutny zakaz reklamowania funduszy emerytalnych. czytaj więcej

Więzienie nie będzie groziło, ale reklamowanie OFE i tak będzie zakazane. Od przyszłego roku, jeśli ktoś będzie zamawiał, zamieszczał lub rozpowszechniał reklamy OFE, to będzie musiał liczyć się z konsekwencjami. Ma za to grozić kara miliona złotych, lub nawet jeszcze większa. W tej chwili trwają rozmowy na ten temat.

Co jednak ważne, rząd najprawdopodobniej wycofa się z pomysłu karania za reklamy OFE dwoma latami więzienia. Ten zapis ma zniknąć z projektu ustawy. Chcą tego niektórzy przedstawiciele kancelarii premiera oraz ministerstwa pracy.

Kary więzienia chce za to ministerstwo finansów. Zdaniem wielu ekspertów, więzienie to zbyt drastyczna kara, zwłaszcza że miałaby ona grozić za reklamowanie przecież całkowicie legalnego biznesu.

Co w kontrowersyjnym zapisie?

Oficjalnie w pomyśle obwarowania reklam OFE karą więzienia chodzi o to, żeby żadne Powszechne Towarzystwo Emerytalne nie mogło się reklamować, a więc nie mogło przyciągać do siebie potencjalnych klientów. W ten sposób rząd chciał zakazać oszukańczych reklam obiecujących emerytury pod palmami.

Problem jednak w tym, że OFE prawdopodobnie nie mogłyby nawet reklamować swoich wyników, a jak ktoś się uprze, to nie będą mogły nawet zachęcać do tego, żebyśmy w przyszłym roku - dokonując wyboru ZUS-OFE - zdecydowali się na fundusze.

W projekcie ustawy zapisano to w ten sposób: Art. 219b. Kto, wbrew zakazowi przewidzianemu w art. 197 ust. 1a, publikuje, udostępnia lub rozpowszechnia informacje reklamowe o otwartym funduszu, podlega grzywnie do 1 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 2.

W uzasadnieniu do ustawy jest to opisane szerzej: W art. 197 w ust. 1 ustawy proponuje się, aby informacje o otwartym funduszu, dobrowolnym funduszu lub towarzystwie publikowane przez powszechne towarzystwo lub na zlecenie powszechnego towarzystwa, a także na rzecz powszechnego towarzystwa, otwartego funduszu lub dobrowolnego funduszu, w tym informacje reklamowe z zastrzeżeniem ust. 1a, a także informacje o pracowniczym funduszu, udostępniane przez pracownicze towarzystwo powinny rzetelnie przedstawiać sytuację finansową funduszu lub towarzystwa oraz ryzyko związane z członkostwem w funduszu (art. 2 pkt 34 projektu). Powyższa zmiana ma charakter dostosowujący, związany z dodaniem ust. 1a, który określa, iż zakazane jest prowadzenie działalności polegającej na publikacji i emisji reklam dotyczących otwartych funduszy.

Wprowadzenie powyższych przepisów ma na celu zapobieganie ewentualnym próbom przekazywania nierzetelnej, zawierającej nieprawdziwe treści oraz wprowadzającej w błąd informacji reklamowej do obecnych oraz potencjalnych członków OFE.

Jednocześnie wprowadza się przepis karny (art. 219b), zgodnie z którym każdy, kto wbrew zakazowi publikuje, udostępnia lub rozpowszechnia informacje reklamowe o otwartym funduszu, podlega grzywnie do 1 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 2 (art. 2 pkt 35 projektu).