Rząd zabierze z Otwartych Funduszy Emerytalnych 51,5 proc. naszych pieniędzy i przeniesie je do ZUS. Tak wynika z opublikowanego projektu ustawy o nowej reformie emerytalnej.

Mówiąc najprościej, z tej ustawy wynika, że od przyszłego roku zdecydowana większość naszej przyszłej emerytury będzie pochodziła z ZUS. Rząd zabierze z OFE ponad połowę zgromadzonych tam pieniędzy i przeniesie je do ZUS. Ten brak dywersyfikacji może grozić niższymi emeryturami w przyszłości.

Co do przyszłych składek emerytalnych, to od kwietnia każdy z nas będzie mógł zdecydować, czy mają trafiać tylko do ZUS, czy też także do OFE. Rząd przewiduje, że połowa z nas wybierze pozostanie w OFE.

A same fundusze nieco się zmienią. Będą mogły inwestować agresywniej. Od przyszłego roku aż trzy czwarte pieniędzy fundusze będą musiały inwestować w akcje, z czego prawie jedną trzecią będą mogły inwestować za granicą.

To oznacza większe ryzyko, ale też większą szansę na zysk.

Według nowego projektu nie będzie można natomiast emitować ani publikować reklam dotyczących Otwartych Funduszy Emerytalnych. Za złamanie zakazu będzie grozić grzywna do 1 mln zł lub do dwóch lat więzienia.

Wybór między OFE a ZUS stał się faktem

W przyszłym roku, od początku kwietnia, do końca czerwca każdy z nas będzie mógł wybrać, czy chce, żeby jego przyszłe składki emerytalne trafiały tylko do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy też także do Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Sam wybór nie będzie szczególnie skomplikowany, ale będzie wymagał odrobiny zachodu. Deklarację dotyczącą tego, czy nasze przyszłe składki będą trafiać tylko do ZUSu, czy też także do OFE będziemy mogli składać na trzy sposoby.

Po pierwsze będziemy mogli to zrobić osobiście w oddziałach ZUS. Mało kto lubi jednak fatygować się do urzędu. Drugi sposób to składanie deklaracji przez system internetowy ZUS, przez tak zwany zaufany profil. Niewiele osób jednak z tego korzysta, bo dla większości jest to skomplikowane. Najłatwiej więc będzie wysłać te oświadczenia listownie - to trzeci sposób. Rząd przewiduje w ustawie, że połowa z nas wybierze pozostanie w OFE. 

Najważniejsze punkty ustawy wybrane przez naszego dziennikarza:

- Od 4 lutego 2014, OFE będą obowiązane lokować minimum 75 proc. aktywów w akcje. Od 1 lipca 2014 zniesienie limitów.

- Inwestycje zagraniczne. Do końca 2014 - max 10 proc., do końca 2015 - 20 proc., a od 2016 - 30 proc.

- Opłaty pobierane przez OFE obniżone z 3,5 proc. do 1,75 proc. Od 1 listopada 2014 OFE będą mogły różnicować opłaty ze względu na staż członkowski.

- Każdy OFE w dniu 3 lutego 2014 r. będzie obowiązany do przekazania do ZUS 51,5 proc. wartości posiadanych aktywów netto.

- Wprowadza się przepis, zgodnie z którym za rozpowszechnianie informacji reklamowych o OFE grozi 1 mln zł lub 2 lata więzienia.

- Założono, że w wyniku wyboru połowa członków OFE zdecyduje się na pozostanie w OFE.

- Deklarację ZUS/OFE można złożyć w Zakładzie pisemnie lub poprzez zaufany profil platformy usług elektronicznych. Także listownie.

- W latach 2014-17 zmiany będą oddziaływały na zmniejszenie potrzeb pożyczkowych o dodatkowe 20-25 mld zł w każdym roku.

- Zaproponowano zastąpienie progu ostrożnościowego finansów publicznych 50 proc. PKB progiem 43 proc. PKB, natomiast progu 55 proc. PKB progiem 48 proc. PKB

- Projekt ustawy ma na celu obniżenie długu publicznego, co przyszłości powinno zapobiec podwyżce podatków.

- W przyszłym roku saldo funduszu emerytalnego poprawi się o 15,37 mld zł.

Tutaj znajdziecie pełny tekst projektu ustawy.