Za reklamowanie OFE będzie można trafić do więzienia. Taki kontrowersyjny zapis nieoczekiwanie znalazł się w opublikowanym wczoraj wieczorem projekcie ustawy o OFE. Rząd chce przez to wprowadzić absolutny zakaz reklamowania funduszy emerytalnych.

Oficjalnie chodzi o to, żeby żadne OFE nie mogło się reklamować, a więc nie mogło przyciągać do siebie potencjalnych klientów.  W ten sposób ministrowie chcą po prostu zakazać oszukańczych reklam obiecujących nam emerytury pod palmami i to nawet może być zrozumiałe.

Problem jednak w tym, że OFE nie będą mogły nawet reklamować swoich wyników, a jak ktoś się uprze, to nie będą mogły nawet zachęcać do tego byśmy w przyszłym roku dokonując wyboru ZUS-OFE, zdecydowali się na fundusze.

Za publikowanie i rozpowszechnianie reklam ma grozić milion złotych kary i aż do dwóch lat więzienia.

W projekcie ustawy zapisano to w ten sposób: Art. 219b. Kto, wbrew zakazowi przewidzianemu w art. 197 ust. 1a, publikuje, udostępnia lub rozpowszechnia informacje reklamowe o otwartym funduszu, podlega grzywnie do 1 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 2.

W uzasadnieniu do ustawy jest to opisane w ten sposób: W art. 197 w ust. 1 ustawy proponuje się, aby informacje o otwartym funduszu, dobrowolnym funduszu lub towarzystwie publikowane przez powszechne towarzystwo lub na zlecenie powszechnego towarzystwa, a także na rzecz powszechnego towarzystwa, otwartego funduszu lub dobrowolnego funduszu, w tym informacje reklamowe z zastrzeżeniem ust. 1a, a także informacje o pracowniczym funduszu, udostępniane przez pracownicze towarzystwo powinny rzetelnie przedstawiać sytuację finansową funduszu lub towarzystwa oraz ryzyko związane z członkostwem w funduszu (art. 2 pkt 34 projektu). Powyższa zmiana ma charakter dostosowujący, związany z dodaniem ust. 1a, który określa, iż zakazane jest prowadzenie działalności polegającej na publikacji i emisji reklam dotyczących otwartych funduszy.

Wprowadzenie powyższych przepisów ma na celu zapobieganie ewentualnym próbom przekazywania nierzetelnej, zawierającej nieprawdziwe treści oraz wprowadzającej w błąd informacji reklamowej do obecnych oraz potencjalnych członków OFE.

Jednocześnie wprowadza się przepis karny (art. 219b), zgodnie z którym każdy, kto wbrew zakazowi publikuje, udostępnia lub rozpowszechnia informacje reklamowe o otwartym funduszu, podlega grzywnie do 1 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 2 (art. 2 pkt 35 projektu).