Idea Bank miliardera Leszka Czarneckiego idzie do zamknięcia! Decyzję w tej sprawie podjął Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Powodem jest zła sytuacja kapitałowa Idea Banku. 3 stycznia bank zostanie przymusowo przejęty przez państwowy Pekao S.A. Leszek Czarnecki wydał w sprawie oświadczenie. "Decyzja BFG o praktycznej nacjonalizacji Idea Banku S.A. jest jawnym pogwałceniem prawa" - skomentował.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował, że ze względu na "bardzo złą sytuację kapitałową" Idea Banku S.A. wszczął jego przymusową restrukturyzację. Bank zostanie 3 stycznia 2021 r. przejęty przez Bank Pekao S.A., jeden z największych banków w Polsce.

"BFG wszczął przymusową restrukturyzację, ponieważ zostały spełnione trzy przesłanki, które zobowiązują Fundusz do podjęcia takiego działania. Po pierwsze, Idea Bank S.A. był zagrożony upadłością. Po drugie, brak było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania Idea Banku S.A. pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. Po trzecie wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku S.A. było konieczne w interesie publicznym, rozumianym jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych" - czytamy w oficjalnym komunikacie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił już wykluczyć z obrotu giełdowego na głównym rynku akcje spółki Idea Bank.

Leszek Czarnecki: Nie rozumiem tego. Bank zaczął wychodzić na prostą

Głównym akcjonariuszem Idea Banku jest Leszek Czarnecki. Ma on - jak wylicza bankier.pl - blisko 75 proc. akcji spółki.

"Jestem głęboko poruszony i wstrząśnięty" - powiedział Czarnecki "Gazecie Wyborczej". "Nie rozumiem tego. Bank zaczął wychodzić na prostą, ostatnio doinwestowaliśmy go kwotą 160 mln zł. W lutym była szansa na to, by wyjść na zero" - dodał bankier.

Miliarder w oficjalnym oświadczeniu: Decyzja BFG jest jawnym pogwałceniem prawa

Miliarder wydał w sprawie oficjalne oświadczenie. Dzisiejsza decyzja BFG o praktycznej nacjonalizacji Idea Banku S.A. jest jawnym pogwałceniem prawa. Odbywa się ona w sytuacji, gdy Idea Bank S.A. zaczął osiągać pozytywne efekty restrukturyzacji. Bank złożył plan naprawy, który nie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, ale którego elementy były realizowane. M.in. w ciągu ostatnich tygodni moje spółki zainwestowały dodatkowo w bank 156 milionów złotych i zobowiązały się do dalszego dokapitalizowania w kwocie ok. 200 milionów - czytamy w komunikacie. 

Czarnecki podkreślił, że "przyczyną kłopotów Idea Bank S.A. było m.in. działanie KNF w okresie, w którym szefował tej instytucji Marek Ch".

Cytat

Jako większościowy właściciel banku odbieram działania BFG i KNF jako realizację tzw. Planu Zdzisława Sokala, który został mi przedstawiony przez poprzedniego szefa KNF pana Marka Ch. jako groźba, która miała zostać zrealizowana wtedy, gdy nie opłacę ogromnej ok. 40 milionowej łapówki na rzecz osoby powiązanej z szefem KNF. Ponieważ nie zgodziłem się propozycję korupcyjną i nie ugiąłem się nawet pod groźbą aresztu współpracować z obecną ekipą rządową w planach przejmowania niezależnych mediów przez spółki Skarbu Państwa, realizuje się plan wywłaszczenie mnie z majątku. Podobnie postępowano z polskimi przedsiębiorcami w latach czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku - dodał Czarnecki

Miliarder zapowiedział również, że ponieważ głównym inwestorem Idea Bank S.A. jest jego podmiot zarejestrowany w Holandii, to "działania BFG i KNF będą miały skutek w postaci roszczeń odszkodowawczych przed Trybunałem Międzynarodowym ustanawianym na podstawie specjalnej umowy inwestycyjnej pomiędzy Polską, a Holandią na kwotę stanowiącą wartość moich udziałów i przyszłych z nich zysków".

Próba absurdalnego i nieskutecznego aresztowania mnie, zatrzymanie mojego obrońcy bez żadnych podstaw prawnych do zarzutów dla niego, co wykazały już sądy, groźby i korupcyjne oferty kierowane do mnie, to wszystko układa się w scenariusz prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców niewspółpracujących z władzą, charakterystyczny dla krajów autorytarnych - czytamy w oświadczeniu. 

Czarnecki ocenił, że "oprócz kwestii odszkodowawczych doszło w tej sprawie do przekroczenia uprawnień przez urzędników podejmujących konkretne decyzje".

Te czyny zostaną prędzej czy później ocenione przez niezależne organy. Informuję ponadto, że w poniedziałek zostanie złożone odwołanie od decyzji BFG do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - zapowiedział Czarnecki. 

Idea Bank przejęty przez Pekao S.A. Co to oznacza dla klientów Idea Banku?

Zapowiedziane zmiany oznaczają, że z dniem 3 stycznia 2021 roku klienci Idea Banku staną się automatycznie klientami Pekao S.A.

Władze banku zapewniają, że pieniądze klientów są bezpieczne. Nikt na tym nie straci.

Wszystkie depozyty zostaną w całości przeniesione do Pekao S.A., podobnie jak kredyty. Nie zostanie również zawieszona obsługa klientów.

W związku z przymusową restrukturyzacją klienci nie muszą podejmować żadnych działań w celu przeniesienia rachunków bankowych. Wszystko stanie się automatycznie.

Nie zmienią się numery kont. Dostęp do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej nadal będzie aktywny.

WAŻNE INFORMACJE DLA KLIENTÓW

  • w procesie przymusowej restrukturyzacji 3 stycznia 2021 r. Idea Bank S.A. zostanie przejęty przez jeden z największych banków w Polsce, Bank Pekao S.A.,     
  • wszystkie depozyty (środki klientów na rachunkach bankowych) zostaną w całości przeniesione do banku przejmującego, podobnie jak kredyty,         
  • klienci Idea Bank S.A. nie muszą w związku z przymusową restrukturyzacją podejmować żadnych działań,         
  • działalność instytucji nie zostaje zawieszona, wszystkie produkty pozostają aktywne,         
  • nie zmienią się numery rachunków bankowych klientów,         
  • dostęp do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej nadal będzie aktywny (hasła i loginy pozostają bez zmian) - za wyjątkiem wcześniej zaplanowanej przez Idea Bank przerwy technicznej w dniu 31.12.2020 od godziny 20:00 do godziny 04:00 dnia 01.01.2021 r., o czym Idea Bank informował swoich klientów w ostatnich dniach,       
  • klienci mogą korzystać z kart (płatności i wypłaty z bankomatów) zgodnie z dotychczasowymi zasadami, przy czym w związku ze wspomnianą wyżej przerwą techniczną transakcje kartami płatniczymi będą realizowane do wysokości dostępnych środków na koncie z godziny 18:00 dnia 31.12.2020.
  • oddziały Idea Banku będą dostępne dla klientów pod szyldem Banku Pekao S.A. W dniu 4 stycznia 2021 r. oddziały banku będą otwarte od godziny 13:00 (przed udaniem się do placówki, prosimy o sprawdzenie godzin otwarcia),
  • transakcje i operacje realizowane są na bieżąco; usługa Express Elixir może być czasowo niedostępna.