Minister zdrowia Mariusz Łapiński wymienia kadry w kasach chorych. W ubiegłym tygodniu według przyjętego schematu – partyjnego klucza - odwołano szefa śląskiej kasy Andrzeja Sośnierza. Jutro ręka ministra Łapińskiego sięgnie do małopolskiej oraz podkarpackiej kasy chorych.

Ani małopolska, ani podkarpacka kasa chorych nie jest zadłużona, co więcej ośrodek w Rzeszowie ma na plusie aż 14 mln zł. Pozytywnie oceniana jest także praca dyrektorów obu placówek. Skąd więc zmiany?

Dzięki nowelizacji Ustawy o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym to minister zdrowia powołuje wszystkich członków rad kasy, a oni później decydują o wyborze władz kas chorych. Warto więc obstawić je swoimi ludźmi, gdyż kasy zarządzają olbrzymimi pieniędzmi, ich budżety sięgają kilku miliardów złotych rocznie. Jest więc o co walczyć.

15:45