Niemal 350 tys. uczniów ósmych klas szkół podstawowych zdawało dziś egzamin z matematyki. Jutro czeka ich test z języka obcego. Podobnie jak wczoraj na naszej stronie publikujemy arkusze CKE oraz propozycje rozwiązań przygotowane specjalnie dla Was przez lubelskich nauczycieli.

Niemal 350 tys. uczniów ósmych klas szkół podstawowych zdawało dziś egzamin z matematyki. Jutro czeka ich test z języka obcego. Podobnie jak wczoraj na naszej stronie publikujemy arkusze CKE oraz propozycje rozwiązań przygotowane specjalnie dla Was przez lubelskich nauczycieli.
Egzamin ósmoklasisty w Sportowej Szkole Podstawowej Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie / Marcin Bielecki /PAP

Arkusz z egzaminu ósmoklasistów z matematyki możesz pobrać pod poniższym linkiem

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 202. ARKUSZ ZADAŃ Z MATEMATYKI. DO POBRANIA>>>

Propozycje rozwiązań zadań z matematyki specjalnie dla Was przygotowali nauczyciele matematyki z ze szkoły podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie: Beata Jabłońska, Krystyna Bator i Tomasz Lewandowski. Komplet zadań wraz z odpowiedziami publikujemy poniżej.

Także arkusze CKE i rozwiązania egzaminu z języka angielskiego, najczęściej wybieranego języka obcego na egzaminie ósmoklasistów będą dostępne na naszych stronach. Sprawdzajcie nasz raport specjalny EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Łatwy czy trudny?

Egzamin ósmoklasisty z matematyki bada poziom opanowania umiejętności określonych w podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej oraz dla klas VII i VIII ośmioletniej szkoły podstawowej.

Opinie uczniów na temat poziomu trudności egzaminu są, jak co roku, podzielone. Część ósmoklasistów uważa, że zadania były łatwe i nie sprawiły im najmniejszych trudności. Inni - że egzamin był trudny.

Nic nas nie zaskoczyło, nic nas nie zmartwiło - mówili uczniowie ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. Jak relacjonował na antenie RMF FM nasz dziennikarz Maciej Pałahicki pierwsi uczniowie egzamin opuścili już po 40 minutach, choć do dyspozycji mieli 100 (a niektórzy nawet 150) minut.

Poszło całkiem nieźle. Było dobrze. Choć niektóre zadania były ciężkie, to jednak większość w sumie łatwa - mówił jeden z uczniów. Zamknięte zadania były łatwe. Bałem się geometrii, a może ze dwa zdania z figurami były. Można powiedzieć, że matematyka chyba poszła całkiem nieźle. 

Egzamin z matematyki (podobnie jak pozostałe) rozpoczął się o godzinie 9.00. Uczniowie pisali test przez 100 minut (mógł być wydłużony do 150 minut).

W arkuszu egzaminacyjnym zgodnie z zapowiedziami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. Zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź.

"Przedstawione przez ucznia rozwiązanie zadania musi obrazować tok rozumowania, zawierać niezbędne rachunki, przekształcenia czy wnioski" - zaznaczono w komunikacje CKE.

Podano także, że wśród zadań otwartych znajdą się zarówno takie, które będzie można rozwiązać typowym sposobem, jak i takie, które będą wymagały zastosowania niestandardowych metod rozwiązywania.

Na egzamin w reżimie sanitarnym

Na egzaminie obowiązuje reżim sanitarny. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. Nie może uczestniczyć w nim osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Kiedy wyniki?

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i w czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - 7-9 lipca.

Wynik egzaminu uczniowie poznają do 31 lipca. Egzamin ósmoklasisty ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.