Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) zdecydowała, że wszyscy sportowcy będą się musieli w sezonie obowiązkowo poddawać testom na obecność wirusa Covid-19 przed każdymi zawodami. Praktycznie oznacza to, że w sezonie będą średnio badani co cztery dni.

FIS w opublikowanym dokumencie wyjaśniła, że takiemu obowiązkowi podlegać będą nie tylko zawodnicy, ale i wszyscy pracujący w zespołach. Trenerzy i przedstawiciele sztabów medycznych.

Testy mają być datowane na mniej niż 72 lub 96 godzin przed zawodami. Aby ten harmonogram czasowy był utrzymany, muszą być powtarzane co trzy lub maksymalnie cztery dni.

Starsze nie będą uznawane za ważne, a osoby, które będą takie miały, nie zostaną dopuszczone do udziału w zawodach organizowanych przez FIS.

W przypadku pozytywnego wyniku testu podczas imprezy, osoba zostanie natychmiast poddana kwarantannie. Zostanie przebadana i umieszczona w izolatce, gdzie będzie oczekiwała na wynik kolejnego badania.

Jeżeli w ekipie zostanie wykryty koronawirus, osoby które miały styczność z zakażonym (może to być nawet cała reprezentacja), zostaną wykluczone z rywalizacji.

FIS dodała, że jeśli sportowiec już wcześniej zaraził się koronawirusem, ale teraz jest już odporny, to "nie będzie musiał wykonywać dalszych testów Covid-19 przez cały okres odporności".