„Polska będzie silna gospodarczo wtedy, kiedy będzie silna w każdym jej zakątku. Dlatego tu, w Szczawie i w całej gminie bardzo dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się po powstania tej inwestycji, którą jest most na rzece Kamienica” - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Inwestycja będzie nosić imię Józefa Leśniaka – byłego wicewojewody małopolskiego.

Premier uroczyście nadał nowemu mostowi na rzece Kamienica w Szczawie (woj. małopolskie) imię zmarłego w maju 2022 r. byłego wicewojewody małopolskiego Józefa Leśniaka. Przeprawy na tej rzece były wielokrotnie niszczone przez gwałtowne powodzie. W odbudowę solidnego mostu był osobiście zaangażowany wicewojewoda Leśniak. Inwestycja kosztowała 1,6 mln zł, z czego nieco ponad milion zł pochodziło z budżetu państwa.

Premier podkreślił podczas uroczystości, że rząd dzięki takim inwestycjom lokalnym stara się poprawiać komfort życia mieszkańcom. Staramy się zwiększać szanse na rozwój gospodarczy, ale przede wszystkim pokazujemy, że polska gminna, powiatowa w każdym jej zakątku warta jest wsparcia i współpracy - podkreślił szef rządu.

Przypomniał, że w sobotę została otwarta droga wodna przez Mierzeję Wiślaną. Inwestycja, która mocno wskazuje kierunek rozwoju, kierunek na suwerenność, na silną, niezależną Polskę, Polskę silną gospodarczo - zaznaczył Morawiecki.

Ale - jak dodał - "Polska będzie silna gospodarczo wtedy, kiedy będzie silna w każdym jej zakątku". Nie tylko w wielkich miastach, nie tylko w dużych aglomeracjach. Dlatego tu, w Szczawie i w całej gminie bardzo dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się po powstania tej inwestycji. Niech to będzie klamra, która spina całą naszą filozofię, całą naszą strategię - powiedział premier.

Według niego, inwestycja jest dowodem na "wielki upór, pracę i wytrwałość społeczności lokalnej". Dodał, że jest ona również dowodem na współpracę pomiędzy rządem i samorządem.

"Chcemy, żeby ziemia której służyłeś pamiętała o tobie"

Obecny na uroczystości wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki mówił: Wojewodo, pośle, przyjacielu. Nazwaliśmy ten most twoim imieniem, bo bardzo zasłużyłeś się dla jego budowy, bo chcemy, żeby ziemia której służyłeś pamiętała o tobie. My też pamiętamy jak byłeś wśród nas - skromny, życzliwy, uśmiechnięty, lojalny. Pamiętamy, jak krążyłeś po ministerstwach, żeby załatwiać sprawy dla swojego regionu. Pamiętamy, jak służyłeś jako wicewojewoda, pamiętamy też twoją heroiczną walkę z chorobą - wspominał Terlecki.

Za upamiętnienie Józefa Leśniaka podziękowała jego żona Jolanta Leśniak.

Mój mąż pracował dla Polski w każdej minucie swojego życia, czasem - przyznaję - było nam ciężko i trudno zrozumieć. (...) Służbę dla ojczyzny traktował bardzo osobiście - mówiła wdowa po wicewojewodzie Leśniaku.

Most na Kamienicy uległ zniszczeniu w 2018 r. Wtedy gminę nawiedziła klęska gwałtownej powodzi, która zniszczyła tu wiele dróg, kanalizację i zalała domy. Wówczas władze samorządowe wystąpił do wojewody Małopolskiego o uznanie gminy Kamienica za miejsce szczególnie dotknięte kataklizmem. Większość zniszczeń udało się odbudować dzięki pomocy rządowej. Gmina otrzymała 12,5 mln zł na naprawę zniszczeń z pierwszej edycji programu Polski Ład.