Zajęcia sportowe, artystyczne, edukacyjne czy rekreacyjne – mają do wyboru uczniowie warszawskich szkół, którzy skorzystają z kolejnej edycji akcji Zima w Mieście. Na dwóch turnusach przygotowano ponad 14 tysięcy miejsc. Zapisy startują już w poniedziałek.

Rodzice mogą zapisywać dzieci od 2 stycznia, od 8.00 rano w elektronicznym systemie. 

Wystarczy wejść na stronę warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl i postępować zgodnie z instrukcjami.

Akcja zostanie zorganizowana w 97 placówkach, w tym w 11 szkołach specjalnych – mówi nam Jakub Leduchowski ze stołecznego ratusza. Na pierwszy turnus mamy przygotowanych 7.050 miejsc, w tym 1.381 dzieci z Ukrainy. Na drugi – 6.967 miejsc, w tym 1.397 dzieci z Ukrainy. Udział dzieci ukraińskich w zajęciach będzie sfinansowany dzięki środkom z UNICEF-u.

Przy zapisie rodzice wskazują preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku. Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 20 stycznia. Potem rodzice wnoszą opłatę za wyżywienie i opiekę.

Pobyt każdego ucznia dofinansowuje stołeczny samorząd – tłumaczy Jakub Leduchowski. Warszawa pokrywa ponad połowę kosztów. Opłata po stronie rodziców to 15 złotych dziennie za dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz 35 złotych dziennie za opiekę. Co ważne, z opłat są zwolnione dzieci korzystające w trakcie roku szkolnego z bezpłatnych, albo częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły albo ośrodka pomocy społecznej.

Opieka w czasie ferii będzie zorganizowana podobnie, jak w minionych latach, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 lub 8:00 do 16:00 lub 17:00. 

W 2023 roku ferie zimowe w województwie mazowieckim trwają od 13 lutego do 24 lutego.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie. 

Również od 2 stycznia, od godziny 8:00 rozpoczynają się zapisy do akcji Wspólna Warszawska Zima, organizowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci – UNICEF. Projekt jest finansowany przez UNICEF i adresowany do dzieci uchodźców, przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. 

Dzieci można zapisywać na stronie warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl 

Procedura zapisów dzieci z Ukrainy do Wspólnej Warszawskiej Zimy jest analogiczna do zapisów do Akcji Zima w Mieście 2023.

Opracowanie: