​Budowę 6 pawilonów z aranżacją lasu tropikalnego, pustyni czy wybrzeża morskiego, gdzie zamieszkałyby zwierzęta występujące w tych środowiskach w naturze, zakłada koncepcja rozbudowy zoo w Płocku (Mazowieckie). Nowe obiekty ze strefą rekreacji miałyby powstać na zboczu położonej nad Wisłą skarpy.

Koncepcję rozbudowy zoo w Płocku poprzez zagospodarowanie ponad 4 ha terenów przygotowała grupa 8 studentów wydziału budownictwa działającej w tym mieście filii Politechniki Warszawskiej. Efekt ich prac został oficjalnie zaprezentowany w piątek. Wizualizację proponowanych rozwiązań projektowych można oglądać na wystawie w pawilonie herpetarium płockiego ogrodu.

Mamy do zagospodarowania obszar o powierzchni 4 ha. To teren zakupiony przez miasto i przekazany nam, zupełnie dziewiczy, położony na malowniczej nadwiślańskiej skarpie. Przygotowana przez studentów, młodych inżynierów, koncepcja zakłada budowę 6 wielokątnych pawilonów, w których prezentowane byłby zwierzęta żyjące w różnych środowiskach, jak choćby las tropikalny, pustynia czy morskie wybrzeża - powiedział dyrektor zoo w Płocku Krzysztof Kelman.

Jak dodał, każdy z planowanych pawilonów miałby powierzchnię kilkuset metrów kwadratowych - wszystkie obiekty wraz z łącznikami i wybiegami dla zwierząt, zostałyby wkomponowane w "zielone otoczenie" skarpy, a dodatkowo znajdujący się w pobliżu staw przykryty zostałby wolierą, by umożliwić w ten sposób zasiedlenie go ptakami wodnymi. Uzupełnieniem byłaby strefa rekreacji dla zwiedzających z alejami spacerowymi.

To pierwszy etap naszych planów związanych z rozbudową. Koncepcja wyglądu i usytuowania nowych obiektów powstała bezkosztowo w ramach współpracy filii Politechniki Warszawskiej z naszym ogrodem. Kolejne fazy to oczywiście przygotowanie projektu budowlanego i realizacja inwestycji. Trudno obecnie mówić precyzyjnie o terminach. Wszystko zależeć będzie od naszych możliwości finansowych. Będziemy starali się pozyskać różne źródła finansowania. Nie wykluczamy ubiegania się o środki unijne - zaznaczył Kelman.

Dyrektor płockiego zoo zwrócił uwagę na zastosowane w opracowanej koncepcji modułowe rozwiązania planowanego kompleksu 6 pawilonów, co oznacza, że ich budowa mogłaby przebiegać etapami, uwzględniając zakres pozyskiwanych funduszy na realizację przedsięwzięcia. Według niego, zagospodarowanie nadwiślańskiej skarpy, gdzie w malowniczym otoczeniu i w oryginalnych pod względem formy obiektach prezentowane byłyby zwierzęta, w tym także egzotyczne, zwiększyłoby atrakcyjność ogrodu, zachęcając zwiedzających do częstszych odwiedzin, również w okresie jesienno-zimowym.

Zoo w Płocku, położone na wysokiej nadwiślańskiej skarpie, zostało założone w 1951 r. Aktualnie działa jako spółka gminy-miasta po przekształceniu w 2021 r. z jednostki budżetowej. Ogród zajmuje obecnie powierzchnię ok. 15 ha. Mieszka tam ok. 7,5 tys. zwierząt reprezentujących ponad 580 gatunków, w tym wielu rzadkich, zagrożonych wyginięciem.

Na terenie płockiego zoo znajduje się jeden z największych w Polsce pawilonów dydaktyczno-naukowych, w którym prezentowana jest m.in. ekspozycja gadów i płazów, aranżacja lasu tropikalnego z oryginalną, egzotyczną roślinnością oraz akwaria z fauną i florą mórz i oceanów całego globu.

Od 2002 r. zoo w Płocku należy do Światowej Organizacji Ogrodów Zoologicznych. Ogród każdego roku odwiedza średnio ponad 200 tys. zwiedzających.