​Rondo im. Maksymiliana Kliczki, rondo im. Wiktorii Czerwionki, park im. Daniela Gralatha oraz plac Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej - o nadaniu takich nazw zdecydowali gdańscy radni. Rajcy jednogłośnie podjęli też decyzję w sprawie nowego pomnika przyrody.

Paulina Chełmińska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku poinformowała, że od czwartku park położony w dzielnicy Aniołki, pomiędzy ulicami Mariana Smoluchowskiego, Marii Skłodowskiej-Curie i Aleją Zwycięstwa nosi nazwę park im. Daniela Gralatha.

Nową nazwę nadano także rondom położonym w dzielnicy Osowa, jedno z nich położone jest w rejonie ulic Koziorożca i Jednorożca, kolejne natomiast w rejonie ulic Mieczysława Niedziałkowskiego oraz Koziorożca. Radni uchwalili również nazwę placowi położonemu pomiędzy ulicami Turystyczną i Radosną, który od dziś nosi nazwę plac Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej - dodała Chełmińska.

W sprawie Parku im. Daniela Gralatha z wnioskiem o nadanie nazwy wystąpiła Rada Dzielnicy Aniołki. Jak podaje gdański magistrat, Daniel Gralath (1708-1767) pod koniec życia był burmistrzem Gdańska. Swoim testamentem współfinansował założenie Wielkiej Alei lipowej, między Gdańskiem a Wrzeszczem. 

Rada Dzielnicy Osowa wystąpiła o nadanie nazw rondom: im. Maksymiliana Kiczki oraz im. Wiktorii Czerwionki. Patroni rond byli nauczycielami i zginęli w czasie II wojny światowej.

Nazwę ma też od czwartku Plac Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej u zbiegu ulic Turystycznej i Radosnej. Otwarta przestrzeń z założeniem przeznaczenia jej na różne potrzeby mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej.

Decyzja w sprawie nowego pomnika przyrody

Grupowym pomnikiem przyrody ustanowiono dwa drzewa z gatunku platan klonolistny, rosnące przy skrzyżowaniu ulic Bernarda Chrzanowskiego i Ludomira Różyckiego w Gdańsku.

Jak podała Paulina Chełmińska, drzewa spełniały kryteria, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Przegłosowana uchwała dotyczyła dwóch drzew znajdujących w dzielnicy Strzyża - dodała Chełmińska.

Walory przyrodnicze i krajobrazowe nowych pomników przyrody oraz jego indywidualne cechy, to przede wszystkim obwód pnia na wysokości 130 cm odpowiednio - 333 oraz 251 cm, wysokość 19 m w przypadku obu drzew i rozpiętość korony odpowiednio - 26 oraz 23 m. Szacunkowy wiek 100 lat, predysponuje je do objęcia szczególną formą ochrony jako grupowy pomnik przyrody - podał gdański magistrat.