Siedem spektakli szczecińskiego Teatru Współczesnego zostanie przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach programu Kultura bez Barier (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), większą dostępność mają zapewnić audiodeskrypcja, tłumaczenie na język migowy i napisy.

Rozpoczynaliśmy od szkolenia pracowników w obsłudze widza z niepełnosprawnościami i zajęliśmy się głównie merytorycznym przygotowaniem spektakli, czyli napisami w języku polskim, tłumaczeniem na język migowy i audiodeskrypcją dla osób niewidzących i niedowidzących - powiedziała Marta Gosecka z Teatru Współczesnego w Szczecinie.

Dotychczas przygotowano w ten sposób siedem spektakli granych na dużej scenie teatru: "Edukację seksualną", "Sen nocy letniej", "Przyszedł mężczyzna do kobiety", "Anię z Zielonego Wzgórza", "Spartakusa" i "Seks dla opornych". W kwietniu będzie to jeszcze "Ojciec", a w maju "Godzina spokoju".

Jak dodała Gosecka, projekt cieszy się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród osób głuchych, ale także wśród potrzebujących audiodeskrypcji.

Najpierw odpowiednie szkolenia

Pytana o przygotowania do wprowadzenia projektu odpowiedziała, że na początku konieczne było poszerzenie wiedzy z tego zakresu.

Szkolenia ogromnie nam pomogły, poznaliśmy środowisko i potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Potrzeby te są bardzo różne i dopiero spotkania z tymi osobami pozwoliły nam ocenić, co możemy zrobić i w jaki sposób możemy się przygotować - mówiła Gosecka.

Audiodeskrypcja prowadzona jest na żywo - nagrana wcześniej mogłaby nie pokryć się dokładnie z poszczególnymi scenami. Przygotowuje ją działająca przy teatrze grupa Zaplecze Teatralne.

Zaskoczyło nas wiele rzeczy, na przykład to, jak należy opisywać świat osobie niewidomej. Po pierwszej, testowej audiodeskrypcji okazało się, że bardzo ważne są kierunki, skąd i dokąd aktor się porusza - my to widzimy, więc nie musimy o tym mówić - powiedziała Gosecka.

Jak zaznaczyła, dobrym dodatkiem do audiodeskrypcji byłaby możliwość wprowadzenia osób niewidzących na scenę tak, aby mogły dotknąć scenografii czy kostiumów. Myślimy o tym, jak to zrobić w przyszłości - podkreśliła.

Tłumaczka języka migowego Anita Chodacka wyjaśniła, że stopień trudności tłumaczenia różni się w zależności od spektaklu. Na przykład spektakl "Edukacja seksualna" wymaga bardzo dużo mojej pracy i inwencji twórczej - porusza tematy dojrzewania, seksualności, tematy, które nie są poruszane na co dzień wśród osób niesłyszących - ale wśród słyszących również - wskazała tłumaczka.

Marta Gosecka dodała, że po każdym spektaklu zbierane są opinie osób z niepełnosprawnościami, które znalazły się na widowni.

Projekt Kultura bez barier w Teatrze Współczesnym ma się zakończyć w połowie czerwca; organizatorzy chcą pozyskać środki na kontynuację działań.