Sześć ulic na szczecińskim Starym Mieście wraca do kategorii dróg gminnych i nie obowiązują opłaty za postój na nich. Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił uchwałę Rady Miasta i decyzja ta właśnie się uprawomocniła.

WSA stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych ulic:

  • Łaziebnej,
  • Mariackiej,
  • części Tkackiej (od Pl. Żołnierza do Grodzkiej),
  • części Staromłyńskiej (od Pl. Żołnierza do Końskiego Kieratu),
  • części ulicy Koński Kierat (od Mariackiej do Farnej),
  • części Staromiejskiej (od Grodzkiej do Wyszyńskiego).


Najważniejszą praktyczną konsekwencją dla kierowców jest to, że na tych ulicach nie obowiązuje regulamin Strefy Zamieszkania Stare Miasto, nie ma więc obowiązku wnoszenia opłat za postój - informuje rzecznik miejskiej spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Wojciech Jachim.  Stojące na tych ulicach parkomaty zostaną wyłączone i zafoliowane.  Z braku opłat na sześciu staromiejskich ulicach kierowcy będą cieszyć się kilka miesięcy, bo na jedną z najbliższych sesji Rady Miasta Szczecina przygotowana zostanie nowa uchwała w sprawie ich wprowadzenia.