​Kontrolerzy od dziś znów sprawdzają, czy kierowcy płacą za postój na płatnych parkingach niestrzeżonych w Szczecinie. Kontrole na parkingach przy ulicach Ogińskiego, Szymanowskiego, Czarnieckiego i pod Trasą Zamkową były wstrzymane od 4 sierpnia, po tym jak uchwałę w sprawie płatnych parkingów uchylił Naczelny Sąd Administracyjny.

Na początku sierpnia NSA uchylił zapis nazywający mandat za nieopłacony postój "karą umowną". Sąd uznał, że taki termin pochodzi z prawa cywilnego, w prawie lokalnym stosowany był niewłaściwie. Od 4 sierpnia kary za postój bez opłaty na płatnych parkingach niestrzeżonych nie były nakładane.

Radni poprawili wadliwą uchwałę

Na początku września radni poprawili wadliwą uchwałę i od dziś nowa jej wersja weszła w życie.

To oznacza, że kontrolerzy wrócili do sprawdzania, kto za postój płaci, a kto nie. Są też dodatkowe zmiany. Nie trzeba już wydruku z parkomatu umieszczać za szybą auta. Wniesienie opłaty przez parkomat czy aplikację mobilną jest powiązane z numerem rejestracyjnym pojazdu, a to oznacza, że kontrolerzy mogą sprawdzić, czy postój pojazdu został opłacony, w systemie elektronicznym, obsługującym parking - mówi Wojciech Jachim ze szczecińskiej Strefy Płatnego Parkowania.

Doprecyzowane zostały też zapisy dotyczące składania reklamacji za nałożoną opłatę za brak biletu parkingowego. Korzystający z parkingu kwestionujący zasadność naliczenia opłaty dodatkowej może wnieść reklamację w terminie 7 dni od umieszczenia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej na przedniej szybie pojazdu samochodowego lub otrzymania wezwania. Reklamację wnosi się do zarządcy pisemnie lub elektronicznie. Wniesienie reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu do wniesienia należnej opłaty dodatkowej - mówi Wojciech Jachim.

Większa rotacja aut

Zarządca strefy może anulować wezwanie w przypadku potwierdzenia awarii parkomatu, przedstawienia ważnego biletu parkingowego lub innego potwierdzenia uiszczenia opłaty parkingowej lub wystawienia wezwania niezgodnie z przepisami regulaminu.

Kierowcy, którzy od 1 lutego 2021 roku zostali ukarani za nieopłacony postój na czterech parkingach mogą dochodzić zwrotu pieniędzy. Muszą w tym celu złożyć wniosek.

Płatne parkingi niestrzeżone różnią się od pozostałych miejsc objętych strefą płatnego parkowania. Postój na nich jest droższy. W założeniu ma to wpłynąć na większą rotację aut w miejscach, gdzie jest deficyt miejsc parkingowych, m.in. przy urzędzie miasta.