W piątek na ulicach Marcinkowskiego, Pasteura i Chałubińskiego we Wrocławiu przywrócono opłaty za postój w ramach Strefy Płatnego Parkowania. Decyzją władz miasta miejsca postojowe na wspomnianym obszarze zostały wyłączone z obowiązku wnoszenia opłat na czas epidemii koronawirusa, w związku z pełnieniem przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 funkcji placówki covidowej. Teraz za postój znów trzeba płacić.

Ulice Marcinkowskiego, Pasteura i Chałubińskiego znajdują się w strefie płatnego parkowania o najniższych stawkach opłat (SPP)Kierowcy płacą tam 3,00 zł za pierwszą godzinę postoju. Druga godzina to koszt 3,10 zł, trzecia będzie kosztować 3,30 zł, a czwarta i każda kolejna wiąże się z wydaniem 3,00 zł.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przypomina również, że w przypadku SPP opłaty obowiązują w dni robocze w godz. 9:00-18:00. 

Mieszkańcy wybranych odcinków ulic, posiadający meldunek stały bądź tymczasowy, mogą kupić abonament w cenie 10 zł za miesiąc lub 100 zł za rok (na pierwszy pojazd). 

Osoby zainteresowane zakupem abonamentu mogą to zrobić w sklepie internetowym albo na stronie ZDiUM.