24 stycznia, w najbliższy wtorek, ​w Katowicach odbędą się uroczystości pogrzebowe Marka Plury - śląskiego senatora Platformy Obywatelskiej i działacza społecznego. Msza żałobna odbędzie się w Archikatedrze Chrystusa Króla, później ciało zmarłego zostanie złożone do grobu na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza.

Informację o śmierci i terminie uroczystości pogrzebowych zamieścili w niedzielę w mediach społecznościowych bliscy Marka Plury, we wpisie po śląsku.

"Z głymbokim żŏlym zawiadōmiōm, iże 20.01.2023 r., w wieku 52 lŏt, umrził nasz rostōmiyły chop, fater a syn, Synatōr RP, Marek Plura. Uroczystości żałobne napocznōm sie we Archikatedrze Krystusa Krōla w Katowicach, 24.01.2023 ô godz. 13.00. Po Mszy Świyntyj ciało naszego kochanego Marka ôstanie złożōne do grobu na kerchowie przi ul. Henryka Sienkiewicza we Katowicach" - napisali.

W dalszej części poprosili o uczestnictwo w uroczystościach te osoby, które chcą zmarłego otoczyć czułością w jego ostatniej drodze. Żona zmarłego wraz z rodziną poprosili też, by we mszy św. nie uczestniczyły media.

Marek Plura był znany m.in. z działalności na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, walczył o objęcie ochroną prawną śląskiej mowy i etniczności. Był posłem na Sejm VI i VII kadencji, deputowanym do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji i senatorem X kadencji.

Marek Plura urodził się 18 lipca 1970 roku w Raciborzu. Od urodzenia chorował na postępujący zanik mięśni, poruszał się wyłącznie na wózku.

Ukończył studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie, a także studia podyplomowe z zakresu psychoterapii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Był grafikiem i poetą. Działał w organizacjach regionalnych - Stowarzyszeniu Osób Narodowości Śląskiej oraz w Związku Górnośląskim. Sam siebie nazywał pracownikiem socjalnym, ponieważ z pracą w tym zawodzie łączył profesjonalne zaangażowanie do czasu wyboru na posła w roku 2007. 

Aktywnie działał też w organizacjach zajmujących się rehabilitacją i integracją osób niepełnosprawnych. Przez wiele lat w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych organizował spotkania z przedstawicielami władz. Zainicjował też m.in. coroczny "Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek" - nagrodę przyznawaną niepełnosprawnym kobietom, wnoszącym istotny wkład w życie społeczne kraju.

W 2006 r. został radnym w Katowicach, a rok później posłem na Sejm. Jesienią roku 2011 ponownie został wybrany do Sejmu. Był sprawozdawcą licznych ustaw i uchwał dotyczących m.in. języka migowego, równouprawnienia osób niepełnosprawnych oraz wsparcia ich życiowej aktywności, a także poprawy systemu edukacji i zabezpieczenia społecznego.

Dwukrotnie był autorem poselskich projektów zakładających wprowadzenie regionalnego języka śląskiego do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Był też autorem projektu wprowadzenia do tej ustawy etnicznej mniejszości śląskiej; zainicjował także zbiórkę podpisów pod tym projektem.

W maju 2014 r. Marek Plura został wybrany został posłem do Parlamentu Europejskiego. Od 2019 r. był senatorem. W izbie wyższej był wiceprzewodniczącym Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Był laureatem wielu nagród i konkursów, m.in. nagrody im. Karola Miarki za wybitny wkład w kulturę, honorowego dyplomu Kapituł Fundacji "Piękniejsza Polska", Człowiek Bez Barier 2004, Lodołamacz Specjalny. Najbardziej jednak cenił sobie Order Uśmiechu, który na wniosek dzieci został mu nadany w 2012 r.

Miał żonę i dwoje dzieci.