Klinika Ortopedii Kręgosłupa Dorosłych jako pierwsza w Polsce zastosowała endoskopową technikę UBE leczenia schorzeń kręgosłupa – poinformował w środę Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Jak podkreślono w przesłanym komunikacie, UBE to skrót Unilateral Biportal Endoscopy oznaczający technikę endoskopową z dwóch nacięć - tzw. portów - po jednej stronie kręgosłupa. Metoda ta zwiększa grupę chorych, którzy mogą być leczeni przezskórnymi metodami małoinwazyjnymi, w szczególności w zaawansowanych stadiach choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Ma także pozytywny wpływ na postępowanie anestezjologiczne. Jak wskazano, "poprzez skrócenie czasu trwania samej procedury chirurgicznej oraz znaczną redukcję inwazyjności i urazowości tkanek zmniejszeniu ulega ilość podawanych środków anestetycznych podczas zabiegu. W efekcie proces budzenia pacjenta odbywa się sprawniej, a tym samym mniejsze jest ryzyko wystąpienia groźnych powikłań krążeniowo-oddechowych".

Podkreślono również, że w okresie pooperacyjnym stosuje się mniej środków przeciwbólowych, które szczególnie u osób z licznymi schorzeniami współistniejącymi, ulegają wolniejszemu metabolizmowi. Wszystko to wpływa na większy pooperacyjny komfort pacjenta oraz szybszy proces gojenia i rehabilitacji.

W środę Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi w Poznaniu poinformował, że Klinika Ortopedii Kręgosłupa Dorosłych jako pierwsza w Polsce zastosowała tę endoskopową technikę UBE w leczeniu schorzeń kręgosłupa.

Jak wskazał dr hab. n. med. Łukasz Kubaszewski, prof. UM - Kierownik Kliniki, technika UBE, w porównaniu z technikami z pojedynczego dostępu, jest bezpieczniejsza dla chorych. Ciągła wizualizacja struktur nerwowych jest niemożliwa w innych technikach endoskopowych. To wpływa zarówno na zmniejszenie ryzyka powikłań, jak i pozwala na wykonanie znacznie szerszego zakresu zabiegu, włącznie ze stabilizacją międzytrzonową.

Jednocześnie umożliwia chorym skrócenie pobytu po zabiegu do 24 godzin oraz czasu rekonwalescencji. Jak wskazują doświadczenia innych ośrodków europejskich, technika ta pozwala również zredukować liczbę chorych kwalifikowanych wcześniej do zabiegów z zastosowaniem implantów - dodał.

Kubaszewski zaznaczył, że jego zainteresowanie tą techniką były spowodowane zarówno dotychczasowymi doświadczeniami w stosowaniu technik małoinwazyjnych, jak i trendami obserwowanymi w najlepszych ośrodkach chirurgii kręgosłupa w Polsce i na świecie.

Techniki endoskopowe zaczynają zajmować coraz istotniejsze miejsce w chirurgii kręgosłupa, ale też coraz częściej wskazywane są przez pacjentów. Metoda UBE, rozwijana w tej formie w krajach azjatyckich, od ponad roku cieszy się coraz większą popularnością w Europie oraz za oceanem, ze względu na bezpieczeństwo jak i szeroki zakres możliwości. Zespół Kliniki odbył specjalistyczne szkolenie w szpitalach w Turcji oraz we Francji - zaznaczył Kubaszewski.

UBE (Unilateral Biportal Endoscopy) to technika endoskopowa z dwóch nacięć - tzw. portów - po jednej stronie kręgosłupa. Przypomina artroskopię stosowaną powszechnie w ortopedii. Artroskopia, czyli wziernikowanie stawów, korzysta z przestrzeni jamy stawowej. W kręgosłupie odmienna anatomia z przyczepem masywnych mięśni w obrębie tylnych elementów kręgów stwarza konieczność wytworzenia niewielkiej przestrzeni dla wizualizacji struktur kostnych i więzadłowych, a następnie struktur nerwowych podczas wykonywania zabiegu.

Jak podkreślono w komunikacie, "zabieg wykonywany jest przez dwa półcentymetrowe nacięcia. Jeden dostęp służy do monitorowania przebiegu zabiegu przy pomocy optyki artroskopowej. Poprzez drugi dostęp wprowadzane są narzędzia pozwalające na szerokie odbarczenie struktur nerwowych zarówno poprzez usunięcie tkanki więzadła żółtego, jak i przerośniętych struktur kostnych uciskających struktury nerwowe w przebiegu stenozy kręgosłupa. Pomimo, że nacięcia dostępowe wykonywane są po jednej stronie, technika pozwala na wykonanie operacji kanału kręgowego i kanałów korzeniowych obustronnie, co jest niemożliwe w przypadku starszych technik. Metoda UBE umożliwia leczenie operacyjne schorzeń zarówno w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, które są najczęstsze, jak i szyjnego oraz piersiowego" - podano.

Wskazano również, że tym samym technika UBE nie jest techniką uzupełniającą, ale "dalece rozwijającą możliwości zastosowania endoskopii w stosunku do metody jednodostępowej, która w większości dedykowana jest do leczenia izolowanej patologii krążka międzykręgowego".

Pierwsze zabiegi endoskopowe w chirurgii kręgosłupa w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu wykonywane były w 2009 roku. Na bazie zebranych doświadczeń w 2014 roku opublikowana została praca prezentująca autorską technikę operacyjną z dostępu poprzez staw międzykręgowy. Jak przypomniał dyrektor szpitala Przemysław Daroszewski, w 2018 roku szpital przystąpił do projektu pn. "Poprawa funkcjonowania ponadregionalnego wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego poprzez zakup wyposażenia dla Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" i otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 12 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu, dzięki któremu wszedł na nowe pola działalności.