Fundamenty średniowiecznych kramów odkryli archeolodzy prowadzący prace na Starym Rynku w Poznaniu. Budynki te stały w samym centrum płyty już w XV wieku. Jak zapewniają władze miasta i archeolodzy - remonty zostaną zakończone według planu.

Prace archeologiczne w samym centrum Starego Rynku w Poznaniu nie opóźnią zakończenia remontu! Takie deklaracje składają władze miasta oraz archeolodzy, którzy w ostatnim czasie odkryli fundamenty kramów XV wieku

W budynkach tych sprzedawano głównie sukno - mówi prof. Artur Różański, kierownik grupy archeologicznej ze Starego Rynku w Poznaniu.

Ulica Jana Baptysty Quadro nazywała się przed wojną ul. Aksamitną. Wiemy, że po jednej stronie znajdowały się bardzo bogate kramy, po drugiej stronie ulicy sprzedawano między innymi jedwab i inne sukna - wyjaśnia archeolog.

Odkryte fundamenty nie zostaną udostępnione do publicznego zwiedzania. Nie pozwala na to zabudowa rynku. Zabytki zostaną zakonserwowane i ponownie znajdą się pod ziemią.

Władze miasta podkreślają, że nowe odkrycia nie wpłyną na zakończenie opóźnionych już remontów w centrum. 20 listopada to data, którą domykamy mimo różnych niespodzianek, z którymi się spotykamy - mówi prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak.


Opracowanie: