W najbliższych dniach oddana do użytku zostanie obwodnica Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184. Termin ma być znany po niedzieli. Trasa wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta oraz wpłynie na poprawę układu komunikacyjnego województwa.

Biuro prasowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu podało w piątek, że Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, po weryfikacji dokumentów, stwierdził możliwość użytkowania całej inwestycji. Termin oddania obwodnicy do użytku znany będzie po niedzieli.

Zakres robót całej inwestycji obejmował budowę odcinka drogi o długości ok. 5,2 km oraz m.in. wiaduktu kolejowego nad linią PKP, trójprzęsłowego mostu nad Wartą, trzech rond, przepustów drogowych, skrzyżowań, dróg dojazdowych i serwisowych. Powstały też chodniki i ciągi pieszo-rowerowe.

WZDW podkreślił, że nowa droga zdecydowanie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności i dostępności regionu, przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa użytkowników ruchu i poprawi komfort życia mieszkańców.

Wartość kontraktu to ponad 81 mln zł.