Straż Graniczna podała wyniki kontroli legalności zatrudnienia w województwie warmińsko-mazurskim. Skontrolowano ponad 1800 osób, z których prawie 400 pracowało nielegalnie. Najwięcej uchybień odnotowano w powiecie olsztyńskim, gdzie co trzecia osoba była nielegalnie zatrudniona.

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od początku roku do końca kwietnia wszczęli 43 kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców. Czynnościami objęto ponad 1 800 obcokrajowców i stwierdzono, że prawie 400 osobom powierzono pracę nielegalnie. Najwięcej cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami w powiecie olsztyńskim (33%).

Najczęśćiej powtarzającymi się naruszeniami przepisów były praca bez wymaganego zezwolenia, powierzenie pracy na innych warunkach niż określone w zezwoleniu oraz bez zawarcia odpowiednich umów w formie pisemnej.

Uchybienia w zatrudnieniu stwierdzono w  branży budowlanej, 23% pracowało niezgodnie z przepisami. Natomiast w gastronomii i firmach pośredniczących w zatrudnieniu po 18%. Najwięcej cudzoziemców pracowało nielegalnie w powiecie olsztyńskim 33%, mrągowskim 12%, iławskim 10%, ełckim 8%, piskim 7%,oleckim, szczycieńskim i giżyckim po 5 % - mówi major SG Mirosława Aleksandrowicz, Rzecznik Prasowy Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

W minionym okresie największe uchybienia funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzili w dwóch firmach. Przedsiębiorstwa z siedzibą w powiecie iławskim i gdańskim działały na zasadach agencji zatrudnienia. Pracodawcy powierzyli 249 cudzoziemcom pracę niezgodnie z przepisami.

Sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym wcześniej przedsiębiorcom grzywny na kwotę ponad 56 tys. zł. Za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców grozi kara grzywny nawet do 30 tys. zł.