Jeszcze tylko do wtorku, 28 marca, w Lublinie można składać wnioski o dofinansowane budowy instalacji łapania deszczówki. Mieszkańcy mogą otrzymać refundację do 5 tys. zł.

28 marca to ostatni dzień naboru wniosków do trzeciej edycji miejskiego "Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina". Mogą je składać właściciele lub osoby posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości położonych w granicach miasta, z wyjątkiem tych nieruchomości, na których zarejestrowana jest działalność gospodarcza.

Wsparcie finansowe można otrzymać przy budowie wolnostojącego zbiornika na wody opadowe bądź systemu podziemnego. Mogą to również być ogrody deszczowe, oczka wodne lub też studnie chłonne. Warunek jest jeden: system musi pełnić funkcję retencyjną, czyli zatrzymywać wody opadowe w miejscu ich powstania - wyjaśnia Monika Głazik z lubelskiego ratusza.

Mieszkańcy nadal mogą liczyć na wsparcie do 5 tys. zł na jedną nieruchomość. Wnioski można składać elektronicznie, listownie lub osobiście w sekretariacie Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej lub w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców. Będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania całej kwoty przeznaczonej w tym roku na ten cel.

Pierwszą edycję tego miejskiego programu zrealizowano w latach 2020-2021, drugą w ubiegłym roku. Miasto do tej pory przyznało dotacje na łącznie ponad 244 tys. zł, a w mieście powstało ponad 100 instalacji małej retencji.