W najbliższych dniach, drogowcy przy pomocy samochodów ciężarowych sprawdzą stabilność i wytrzymałość nowej przeprawy nad rzeką Bystrzycą. Budowa mostu powinna zostać definitywnie ukończona za około 30 dni.

Prace przy budowie nowego mostu dobiegają końca. Współfinansowana z funduszy europejskich inwestycja umożliwi bezpieczniejsze poruszanie się pieszym, rowerzystom i kierowcom. Konieczne jest jednak zakończeniu etapu odbiorów i uzyskanie wszelkich pozwoleń - mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Za kilka dni drogowcy wykonają próbne obciążenie obiektu mostowego. To ważny etap kontrolny każdego nowo wybudowanego mostu. Testy będą polegały na badaniach statycznych i dynamicznych przeprowadzonych za pomocą 6 samochodów ciężarowych o masie całkowitej 32 tony każdy. Podczas obciążeń dynamicznych samochody będą poruszać się z prędkością od 10 km/h zwiększanej o 20 km/h, aż do maksymalnej prędkości dozwolonej. Badania obejmą pomiary ugięć przęseł i osiadania podpór.

Inwestycja zakłada też przebudowę odcinka ul. Żeglarskiej - od nowo powstałego węzła do skrzyżowania z ul. Nałkowskich. Zakres inwestycji obejmuje również korektę przebiegu ścieżki rowerowej zlokalizowanej pod mostem oraz regulację koryta rzeki.

Zaawansowanie inwestycji to 94%, a wartość wykonanych do tej pory robót to około 34 mln zł. Nowy most będzie większy od obecnego - jego długość wyniesie ponad 50 m a szerokość jezdni 8 m, zaś szerokość całego mostu 19,4 m. Powstanie obiekt jednoprzęsłowy ze wzmocnieniem w formie podwieszenia. Wartość całej inwestycji wynosi około 37 mln zł. Większa część środków, bo aż 31,5 mln zł pochodzi z funduszy UE.