Sąd Okręgowy w Lublinie podtrzymał wyrok dwóch lat i 10 miesięcy więzienia dla dentysty Grzegorza T. Sąd uznał mężczyznę za winnego gwałtu na pacjentce i doprowadzenia dwóch innych kobiet do poddania się innej czynności seksualnej. Sąd zdecydował natomiast, że lekarz szybciej będzie mógł wrócić do wykonywanego zawodu.

Sąd okręgowy pod przewodnictwem sędziego Włodzimierza Śpiewli zmienił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego Lublin-Zachód z października ub.r. w części dotyczącej m.in. nałożonego na Grzegorza T. zakazu wykonywania zawodu lekarza dentysty. Skrócił okres obowiązywania zakazu z sześciu do trzech lat. Podwyższył także orzeczone zadośćuczynienie wobec jednej z pokrzywdzonych kobiet do 25 tys. zł. W pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy - powiedział sędzia.

Ze względu na dobro pokrzywdzonych proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Uzasadnienie wyroku również było niejawne.

Pełnomocnik jednej z pokrzywdzonych adwokat Rafał Ilnicki powiedział dziennikarzom po wyjściu z sali rozpraw, że decyzję o ewentualnej kasacji podejmie jego mocodawczyni, natomiast możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia są ograniczone. Rozstrzygnięcie, które zapadło w mojej prywatnej opinii jest błędne, dlatego że nie uwzględnia apelacji w całości, jedynie częściowo, ale z wyrokiem prawomocnym uważam, że się nie dyskutuje - stwierdził.

Mój klient będzie szanował ten wyrok - powiedział mediom obrońca oskarżonego adw. Łukasz Lewandowski. Dodał, że Grzegorz T. rozważy możliwość skorzystania z dalszej drogi odwoławczej. Przypuszczam, że jest to prawdopodobne - zastrzegł.

"Pozorował konieczność wykonania masażu żuchwy"

Prokuratura oskarżyła stomatologa o gwałt na jednej z pacjentek, do którego miało dojść w sierpniu 2021 r. w Lublinie. Według ustaleń śledczych, dentysta miał doprowadzić kobietę do obcowania płciowego poprzez seks oralny. Mężczyzna był oskarżony także o doprowadzenie dwóch innych pacjentek do "poddania się innej czynności seksualnej" w lipcu 2021 i lutym 2020 r.

Z aktu oskarżenia wynika, że lekarz "pozorował konieczność wykonania masażu żuchwy", "ocierał się kroczem" o pokrzywdzone oraz "zbliżał krocze do ich twarzy". Według śledczych, lekarz działał w celu pobudzenia i zaspokojenia popędu seksualnego, podstępem, wykorzystując zaskoczenie pacjentek sytuacją związaną z wykonywaniem czynności leczenia stomatologicznego. Oskarżony nie przyznał się do zarzucanych czynów.

Proces przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód toczył się od maja do października 2022 r. i zakończył się skazaniem wówczas 52-letniego dentysty na dwa lata i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd pierwszej instancji zakazał mu ponadto wykonywania zawodu na sześć lat, nakazał zapłatę w sumie 22 tys. zł zadośćuczynienia trzem pokrzywdzonym pacjentkom i zakazał zbliżania się do nich. Na poczet kary zaliczył Grzegorzowi T. blisko półroczny pobyt w areszcie tymczasowym. Obecnie dentysta przebywa na wolności.