​Archidiecezja Lubelska uruchomiła usługę internetowego wyszukiwania grobów na lubelskich cmentarzach. Obecnie dostępny jest podgląd map czternastu nekropolii posiadających ewidencję pochowanych osób oraz grobów.

Można wyszukać groby między innymi na cmentarzach parafialnych w Garbowie, Konopnicy, Kraśniku, Mełgwi, Opolu Lubelskim, Rejowcu, czy też w lubelskim Głusku. Każdy grób ma nadany numer, można nawet zobaczyć zdjęcie. Do systemu będą też dołączone niebawem cyfrowe dane z ksiąg parafialnych dotyczące osób zmarłych. Tak, aby było łatwiej prowadzić np. badania genealogiczne.

Obecnie wykonaliśmy pracę, która przede wszystkim polegała na użyciu drona i nowoczesnej technologii, która pozwala nie tylko stworzyć mapę wektorową, ale również umiejscowić konkretne cmentarze z dokładnością do 1 cm w tej wektorowej mapie. Wszystkie groby zostały sfotografowane i dane, które na tej fotografii są obecne, czyli na nagrobnej płycie, zostały wprowadzone (do wyszukiwarki - red.) - mówi Ks. Adam Jaszcz, rzecznik Archidiecezji Lubelskiej.

Na razie jest to jest wersja pilotażowa usługi. Docelowo cmentarzy w wyszukiwarce będzie około stu. To część powstającego portalu archidiecezjalnego, w którym po zarejestrowaniu się będzie można załatwić różne sprawy w swojej parafii.

Wyszukiwarka jest dostępna na stronie internetowej wierny.kosciol.app/cemetery

Opracowanie: