Niemal 900 tys. złotych warte są dary od UNICEF dla szkół w Łodzi. Na integrację polsko-ukraińską organizacja zdecydowała się tym razem przekazać laptopy, zabawki, gry, materiały plastyczne i klocki. Takie wsparcie zostanie rozdysponowane do przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.

300 laptopów oraz 350 walizek wypełnionych zabawkami, klockami i grami trafi do łódzkich przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych. To kolejna dostawa darów z UNICEF, które będą służyć integracji dzieci i uczniów z Ukrainy. Wartość obecnej dostawy to 885,5 tys.  złotych.

Laptopy trafią do szkół i placówek, w których są najbardziej potrzebne. Będą wykorzystywane przez nauczycieli jako dodatkowa pomoc naukowa np. podczas przygotowywania prezentacji czy materiałów audio lub video.

Z kolei 350 walizek wypełnionych grami, klockami, kredkami i materiałami piśmiennymi będzie służyć przedszkolakom z Ukrainy i Polski do wspólnej zabawy.

To kolejna taka dostawa sprzętu i artykułów, zakupionych przez UNICEF do łódzkich szkół. W grudniu placówki edukacyjne w Łodzi dostały zestawy sportowo-rekreacyjne tj. piłki do koszykówki, siatkówki, futbolu, skakanki i chusty.

Dary z UNICEF to efekt pozyskania przez Łódź wsparcia na pomoc dzieciom i uczniom z Ukrainy. Wydział edukacji otrzymał (na różne formy pomocy) ponad 26,6 mln złotych.

Część funduszy już została wykorzystana na wycieczki, wyjazdy na zielone szkoły, organizację kącików integracyjno-relaksacyjnych, placów zabaw czy plenerowych siłowni.

Zatrudniono również asystentów nauczycieli ze znajomością języka ukraińskiego, co znacznie ułatwia komunikację z uczniami oraz ich rodzicami, dodatkowych pedagogów czy psychologów.

Obecnie w łódzkich przedszkolach i szkołach jest 5 107 uczniów z Ukrainy w tym: 1 076 w przedszkolach, 3 477 w szkołach podstawowych, 302 w liceach ogólnokształcących, 175 w technikach i szkołach zawodowych oraz 77 w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego.