​Kolejne zabytkowe kapliczki w Małopolsce zostaną odnowione w tym roku dzięki dotacji przyznanej przez władze regionu. Przeznaczono na ten cel 700 tys. zł. Do tej pory dzięki samorządowym dotacjom uratowano ponad 620 takich obiektów.

Ogłoszony przez władze województwa konkurs grantowy "Kapliczki Małopolski" skierowany jest do samorządów podejmujących w bieżącym roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach. Odnawiane obiekty nie muszą figurować w rejestrze zabytków, ale powinny odznaczać się wartościami artystycznymi i historycznymi.

Jak podkreśliło biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, celem konkursu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń wartościowych obiektów stanowiących ważny element dziedzictwa kulturowego regionu.

"Zabytkowe kapliczki od wieków stanową ważny element krajobrazu kulturowego Małopolski. Są one świadectwem religijności mieszkańców naszego regionu. Kapliczki były często fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota oraz dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych lub postaci. Niejednokrotnie są one także czynnikiem budowania lokalnej tożsamości, łącząc przeszłość z teraźniejszością" - wskazano.

Jedna gmina lub powiat może zgłosić do konkursu maksymalnie jeden obiekt ze swojego terenu. Samorządy mogą zgłosić także prace prowadzone przy kapliczkach, które są własnością prywatną - pod warunkiem, że nawiążą współpracę z ich właścicielami np. parafiami, klasztorami czy związkami wyznaniowymi. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 40 tys. zł, i nie powinna przekroczyć 60 proc. kosztów realizacji całości prac.

Zainteresowane gminy i powiaty mogą zgłaszać wnioski do 10 marca.

O wyborze kapliczek do renowacji zadecyduje przede wszystkim ich stan techniczny.

W dotychczasowych edycjach konkursu "Kapliczki Małopolski" od 2009 roku uratowano od zniszczenia ponad 620 zabytkowych kapliczek na terenie całego województwa. Samorząd Małopolski udzielił dofinansowania na ten cel na łączną kwotę ponad 5,5 mln zł.