"Nasze muzeum, przyznaję, było w istocie niewidzialne. Przez siedem ostatnich lat dużo się zmieniło, ale to wciąż jest dopiero punkt startu do tego, żeby muzeum rzeczywiście było obecne jako to jedyne muzeum fotografii w Polsce" - powiedział w trakcie konferencji prasowej dyrektor Muzeum Fotografii w Krakowie (MuFo) Marek Świca. Jak zapewnił: "Chcemy być muzeum otwartym, dostępnym, przyjaznym dla naszych odbiorców, które żywo reaguje na oczekiwania publiczności".

Muzeum Fotografii w Krakowie opracowało najważniejsze punkty programu na lata 2023-30. Głównym celem, jaki postawiłem przed muzeum, który wynika z naszej misji, jest przekształcenie muzeum fotografii w ważny i rozpoznawalny ośrodek badań nad historią fotografii. Chcemy, żeby muzeum było centrum dobrych praktyk o znaczeniu ponadlokalnym i zasięgu międzynarodowym - powiedział dyrektor MuFo Marek Świca podczas konferencji prasowej. Jak dodał, "chcemy być muzeum otwartym, dostępnym, przyjaznym dla naszych odbiorców, które żywo reaguje na oczekiwania publiczności".

Cztery główne punkty

Dyrektor MuFo zaznaczył, że program muzeum skupia się na czterech głównych punktach. Wśród nich znalazły się pokazy klasyki polskiej i światowej fotografii, prezentacja fotografii jako sztuki współczesnej oraz odkrywanie przed publicznością wyjątkowych, nieznanych szerszej publiczności zjawisk związanych ze sztuką fotografii.

Marek Świca wyjaśniał, że jednym z wyzwań jest również rozwijanie sieci współpracy. Nasze muzeum, przyznaję, było w istocie niewidzialne. Przez siedem ostatnich lat dużo się zmieniło, ale to wciąż jest dopiero punkt startu do tego, żeby muzeum rzeczywiście było obecne jako to jedyne muzeum fotografii w Polsce - ocenił. Dodał, że muzeum zależy przede wszystkim na tym, aby stało się obecne w sieci instytucji zajmujących się fotografią na świecie.

Myślę o placówkach, które zajmują się fotografią i tych najważniejszych instytucjach, nie tylko europejskich - bo to jest przyszłość naszego muzeum. Tylko w ten sposób nasze muzeum, jedno z nielicznych w Europie, może stać się rzeczywistym partnerem dla funkcjonowania również w obiegu różnych działań międzynarodowych w każdym obszarze działalności statutowej muzeum - mówił Świca.

Wystawa finalistów Deutsche Borse Photography Foundation Prize

Wśród planów na najbliższy rok zastępczyni dyrektora muzeum Adrianna Gębala-Pietras wymieniła wystawę finalistów Deutsche Borse Photography Foundation Prize za rok 2022, największego na świecie konkursu współczesnej fotografii. Ekspozycja będzie dostępna od 30 czerwca do 17 września. W październiku natomiast otwarta zostanie wystawa prac Edwarda Steinchena. Jak podkreśliła Gębala-Pietras, będzie to wystawa przekrojowo przedstawiająca twórczość artysty.

Jest to wystawa wyjątkowa też z tego względu, że prace Edwarda Steinchena stanowią swoisty skarb dla Luksemburga, nieczęsto wyjeżdżają z muzeum. Będzie to niezwykle ciekawy moment dla naszej publiczności, że będzie można zobaczyć prace tego artysty w Krakowie - powiedziała.

Muzeum Fotografii w Krakowie jest jedyną w Polsce instytucją muzealną poświęconą w całości fotografii. Jego misją jest dbanie o powierzone dziedzictwo kulturowe, uzmysławianie roli przeszłości i pamięci we współczesnym społeczeństwie, bycie instytucją nowoczesną rozumianą jako miejsce żywych spotkań i wymiany poglądów dotyczących współczesnych problemów wizualności oraz kanonów kulturowych. Obecnie na muzeum składają się trzy oddziały: MuFo Strzelnica, MuFo Józefitów oraz Mufo Rakowicka.