Sejm w piątkowym głosowaniu odrzucił poprawkę Senatu do ustawy o ochronie zdrowia w epidemii i po jej ustaniu, skreślającą przepis o rekompensacie dla podmiotów, które zrealizowały polecenie premiera związane z przeprowadzaniem wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym.

W głosowaniu większość posłów opowiedziała się za pozostawieniem w ustawie przepisu, zakładającego przyznanie jednorazowej rekompensaty dla podmiotów, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie premiera związane bezpośrednio z przeprowadzaniem wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podnosił podczas prac w Senacie, że wysokość rekompensat będzie dokładnie szacowana przez ekspertów z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W sprawie będzie także wymagana opinia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Opozycja twierdziła, że rządzący chcą pokryć z pieniędzy podatników wydatki (ok. 70 mln zł), jakie m.in. Poczta Polska poniosła w związku z wyborami 10 maja, które nie doszły do skutku.

Przepis stanowi m.in., że rekompensata nie obejmuje zasadnie poniesionych kosztów w przypadku, gdy zostały one poniesione na zakup środków trwałych, wyposażenia lub na inne wydatki, które mogą być wykorzystane w bieżącej działalności podmiotu.

Ustawa o ochronie zdrowia w epidemii i po jej ustaniu dotyczy przepisów zawartych w 16 regulacjach zdrowotnych m.in. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, fizjoterapeuty, diagnostyce laboratoryjnej, przeciwdziałaniu narkomanii, systemie informacji w ochronie zdrowia, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Regulacja wprowadza m.in. możliwość zdalnych egzaminów specjalizacyjnych w wybranych zawodach medycznych, doprecyzowuje przepisy związane w informatyzacją ochrony zdrowia, a także dotyczy m.in. funkcjonowania NFZ.


ZOBACZ RÓWNIEŻ: Podwyżki dla polityków. Sejm przyjął zmiany w prawie