W 890 gminach w całej Polsce trwa druga tura wyborów samorządowych. W lokalu wyborczym otrzymamy jedną kartę do głosowania z nazwiskami dwóch kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Aby oddać ważny głos, należy postawić znak X w kratce po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata.

Każdy symbol inny niż "dwie przecinające się linie, których punkt przecięcia znajduje się w obrębie kratki" przy nazwisku kandydata spowoduje, że głos będzie nieważny.

Głos będzie nieważny także wtedy, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub gdy zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

W kratkach przy nazwiskach kandydatów nie można dokonywać żadnych korekt. Wpływu na ocenę ważności głosu nie mają natomiast dopiski na karcie poza kratkami.

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości, np. dowód osobisty, paszport lub legitymację ze zdjęciem i adresem zamieszkania. Na podstawie dokumentu tożsamości członkowie komisji wydadzą wyborcy kartę do głosowania. Na karcie powinna się znajdować pieczęć obwodowej komisji wyborczej oraz wydrukowany odcisk pieczęci terytorialnej komisji wyborczej.

Po wypełnieniu karty wyborca musi wrzucić ją do urny wyborczej. Karty nie wolno wynosić z lokalu wyborczego ani odstępować jej innej osobie. Do urny musi być wrzucona kompletna karta do głosowania.

Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7, a zakończy się o 21.

(edbie)