Naszym priorytetem jest przyspieszenie produkcji i dostaw szczepionek przeciw Covid-19 oraz szczepień w Unii Europejskiej - powiedział przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w czwartek po zakończeniu pierwszego dnia unijnego szczytu.

Jak podkreślił, firmy farmaceutyczne muszą dostarczać szczepionki zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w umowach i w tej kwestii potrzeba więcej przejrzystości.

Naszym głównym priorytetem jest obecnie przyspieszenie produkcji i dostarczania szczepionek oraz szczepień w całej UE. Dlatego wspieramy wysiłki Komisji Europejskiej na rzecz współpracy z przemysłem - w celu zidentyfikowania "wąskich gardeł", zagwarantowania łańcuchów dostaw i zwiększenia produkcji. Chcemy też większej przewidywalności i przejrzystości, aby firmy farmaceutyczne przestrzegały swoich zobowiązań - powiedział.

Jak dodał, podróże, które nie są niezbędne, mogą nadal podlegać w UE ograniczeniom, ale restrykcje powinny być proporcjonalne. Musimy zapewnić przepływ towarów i usług na jednolitym rynku. Ufam, że Komisja dopilnuje przestrzegania tych zasad - wskazał.

Powiedział też, że przywódcy unijni na kolejnych szczytach UE będą pracować nad tzw. paszportami szczepień. Należy włożyć w to więcej pracy w zakresie digitalizacji i współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia. Ale dziś wieczorem odczuwaliśmy coraz większą zbieżność między nami w tym ważnym temacie. Rada Europejska powróci do tej sprawy - wskazał.

Tematem rozmów była też solidarność w zakresie szczepionek i szczepień. Pandemia ma charakter globalny. Nie będziemy bezpieczni, dopóki wszyscy nie będą bezpieczni. Dlatego potwierdziliśmy naszą solidarność z krajami trzecimi - poprzez COVAX i dzielenie się szczepionkami z naszym sąsiedztwem i nie tylko - wskazał.

Szef Rady przypomniał, że w środę 600 000 dawek szczepionek w ramach mechanizmu COVAX zostało wysłanych do Ghany. Z ponad 2,2 mld euro przekazanymi już przez UE i państwa członkowskie, jesteśmy czołowym darczyńcą COVAX. Zgodziliśmy się dalej pracować nad sposobem dzielenia się szczepionkami. Szczególnie pracownicy służby zdrowia powinni być jednymi z pierwszych chronionych. Nasza pomoc powinna być skierowana do wszystkich potrzebujących, w tym do Afryki, Bałkanów Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego i Ameryki Łacińskiej - zaznaczył.

Dyskusja dotyczyła też wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej i zwiększenia ich odporności. Michel powiedział, że zaproponował podpisanie międzynarodowego traktatu w sprawie pandemii.

Przywódcy przyjęli też wspólne oświadczenie. Zawiera ono apel o utrzymanie rygorystycznych restrykcji przeciwepidemicznych, przyspieszenie dostaw szczepionek przeciw Covid-19 i ograniczenie podróży, które nie są niezbędne. Przywódcy wyrażają w nim determinację, aby kontynuować współpracę i koordynować działania w walce z pandemią. Stwierdzają też, że sytuacja epidemiczna pozostaje poważna, a nowe warianty koronawirusa stanowią nowe wyzwania.

Z zadowoleniem przyjmujemy przyjęcie dwóch zaleceń Rady w sprawie podróży w obrębie UE i do UE, zgodnie z którymi można wprowadzić ograniczenia zgodnie z zasadami proporcjonalności i niedyskryminacji oraz z uwzględnieniem szczególnej sytuacji społeczności transgranicznych. Należy zapewnić niezakłócony przepływ towarów i usług w ramach jednolitego rynku, w tym poprzez wykorzystanie zielonych pasów - czytamy w dokumencie.

Przywódcy oświadczyli też, że UE musi pilnie przyspieszyć autoryzację, produkcję i dystrybucję szczepionek, a także proces szczepień.