Maturzyści rano przystąpili do pisemnego egzaminu z biologii. Po południu pisali z kolei egzaminy z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Egzaminy nie są obowiązkowe.

Chęć zdawania egzaminu pisemnego z biologii zadeklarowało 46,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. 

Poniżej publikujemy arkusze CKE w formie linku do pobrania i galerii zdjęć.

MATURA 2022. BIOLOGIA, POZIOM ROZSZERZONY. KLIKNIJ, ABY POBRAĆ ARKUSZ >>>


Chęć zdawania egzaminu pisemnego z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 2,9 tys. tegorocznych absolwentów, a na poziomie dwujęzycznym - 68.

Wraz z tegorocznymi absolwentami egzaminy zdawać będą też abiturienci z wcześniejszych roczników. Wśród nich będą osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym. Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Najczęściej wybieranym przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym jest angielski. Na drugim miejscu znalazła się matematyka.

W tym roku abiturienci nie muszą przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych.
 W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.