Matura 2022

Matura 2022. RMF24.pl przygotowała specjalny raport dla maturzystów. Podobnie jak w latach poprzednich na naszych stronach znajdziecie najważniejsze informacje o egzaminie, harmonogram testów, arkusze CKE oraz propozycje odpowiedzi z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym.
Sesja maturalnych egzaminów pisemnych trwa od 4 do 23 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Sesja egzaminów ustnych potrwa do 18 do 20 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.
Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym:
- z języka polskiego,
- z matematyki,
- z języka obcego.

Na RMF24 publikujemy arkusze CKE z poszczególnych przedmiotów wraz z propozycją odpowiedzi.

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.
Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano (początek o godz. 9.00) i po południu (początek o godz. 14.00).
Dla maturzystów, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli zdawać egzaminów pisemnych w terminie głównym, wyznaczono termin sesji dodatkowej - 1-15 czerwca. Egzaminy ustne w terminie dodatkowym przeprowadzone mają być w dniach: 14-15 czerwca.
Poprawkowe egzaminy przeprowadzone będą 23 sierpnia, będą to tylko egzaminy pisemne.

Wyniki matur abiturienci poznają 5 lipca. Tego same dnia otrzymają też świadectwa maturalne.
Radio Muzyka Fakty