O godzinie 9:00 rozpoczęła się pisemna część poprawkowych egzaminów maturalnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna przekazała, że przystąpienie do egzaminu zadeklarowało 52,3 tys. maturzystów. Najwięcej, bo 42,3 tys. uczniów, przystąpi do poprawki z matematyki, a łącznie niespełna 10 tys. z języków - polskiego i angielskiego.

Przystąpienie do egzaminu poprawkowego z matematyki zadeklarowało blisko 42,3 tys. maturzystów. W dalszej kolejności najwięcej maturzystów poprawiać będzie języki - polski (5 tys.) i angielski (ponad 4,4 tys.). Zdający matematykę i język polski będą mieli czas do godziny 12:00, piszący język obcy - do 11:00.

W tym roku maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Maturzyści musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu dodatkowego, zdawanego na poziomie rozszerzonym.

Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych musieli dodatkowo przystąpić do obowiązkowego egzaminu pisemnego z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Matura bez obowiązkowych egzaminów ustnych

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, nie było obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawali je tylko ci maturzyści, którzy potrzebowali wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 procent punktów możliwych do zdobycia. W przypadku przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu na poziomie podstawowym, miał prawo do poprawki 23 sierpnia. Aby przystąpić do egzaminu w tym terminie maturzysta musiał do 12 lipca złożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie w swojej macierzystej szkole. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Ponad 8 tys. maturzystów nie przystąpiło do poprawki

Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, wszystkich maturzystów uprawnionych w tym roku do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu jest 60,8 tys. Chęci przystąpienia do egzaminu poprawkowego zadeklarowało 52,3 tys. z nich.

Wyniki poprawkowych egzaminów maturzyści poznają 9 września. Tego samego dnia CKE ogłosi pełne wyniki egzaminu maturalnego (zawierające wyniki egzaminów przeprowadzonych w sesji głównej - majowe, dodatkowej - czerwcowej i poprawkowej - sierpniowej).