Na RMF 24 publikujemy arkusz z chemii - nowa matura poziom rozszerzony - oraz proponowane przez ekspertów portalu INTERIA.PL odpowiedzi. Podczas dzisiejszej sesji egzaminów maturalnych abiturienci mierzyli się właśnie z chemią.

Matura z chemii na poziomie podstawowym trwała 120 minut, a na poziomie rozszerzonym 180 minut. Chemia jest tzw. przedmiotem wyboru, które według nowych zasad maturzyści zdają tylko na poziomie rozszerzonym. Każdy maturzysta ma obowiązek przystąpić do jednego takiego przedmiotu. Poza tym wszyscy abiturienci muszą zdać polski, matematykę oraz język obcy nowożytny, a także dwa egzaminy ustne.

Matura 2016: Chemia (poziom rozszerzony) – POBIERZ ARKUSZ CKE

PONIŻEJ PUBLIKUJEMY PROPOZYCJE ODPOWIEDZI PRZYGOTOWANE PRZEZ EKSPERTÓW PORTALU INTERIA.PL. WCIŚNIJ F5, ABY ODŚWIEŻYĆ STRONĘ.


Matury pisemne potrwają do 24 maja, choć najwięcej egzaminów odbyło się już w pierwszych dwóch tygodniach sesji maturalnej. Abiturienci zdawali już egzaminy z: języka polskiego, matematyki, angielskiego, niemieckiego, wiedzy o społeczeństwie, biologii, łaciny, filozofii, wiedzy o tańcu oraz historii muzyki. Dziś również z chemii oraz geografii.

TUTAJ ZNAJDZIECIE PROPOZYCJE ROZWIĄZYWAŃ Z DOTYCHCZASOWYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH

MATURA 2016: JĘZYK ANGIELKI - POZIOM ROZSZERZONY [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]

MATURA 2016: JĘZYK ANGIELSKI - POZIOM PODSTAWOWY [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]

MATURA 2016: MATEMATYKA - POZIOM PODSTAWOWY [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]

MATURA 2016: JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]

MATURA 2016: JĘZYK POLSKI - POZIOM ROZSZERZONY [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]

MATURA 2016: WOS - POZIOM ROZSZERZONY [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]

MATURA 2016: BIOLOGIA - POZIOM ROZSZERZONY [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]

MATURA 2016: BIOLOGIA - POZIOM PODSTAWOWY [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]