Niemal 22 tys. tegorocznych abiturientów zmierzyło się dzisiaj z maturą z historii na poziomie rozszerzonym. Egzamin z historii nie jest obowiązkowy i przystąpili do niego tylko ci maturzyści, którzy wyrazili taką wolę. Specjalnie dla Was publikujemy arkusz CKE oraz przykładowe odpowiedzi opracowane przez ekspertów dla portalu Interia.pl.


Arkusz maturalny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z historii - poziom rozszerzony składał się zarówno z zadań otwartych i zamkniętych, które uwzględniały historię polityczną, historię społeczno-gospodarczą oraz historię kultury na przestrzeni wszystkich epok historycznych od starożytności, poprzez średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX aż do końca XX wieku.

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań maturzysta może łącznie otrzymać 50 punktów, z czego najwięcej za zadanie ostatnie czyli dłuższą wypowiedź pisemną - aż 12 punktów.

Matura 2020: Historia poziom rozszerzony. ARKUSZ CKE (do pobrania tutaj)
Przykładowe odpowiedzi dostępne na portalu Interia.pl

Matura w rygorze sanitarnym

Maturzysta musi przystąpić do trzech pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Są one obowiązkowe na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z tzw. przedmiotów do wyboru, maksymalnie do sześciu.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także na tym poziomie matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Fizyka i historia należą do grupy przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów; fizyka jest na siódmym miejscu, a historia na ósmym w wyborze tegorocznych absolwentów liceów i techników.

Abiturienci nie muszą za to w tym roku przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych.
 Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji czerwcowej z przyczyn zdrowotnych lub losowych, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w lipcu.