Punktualnie o godz. 9 maturzyści rozpoczęli egzamin z biologii. O godz. 14 uczniowie zmierzą się z filozofią. Na RMF 24 opublikujemy arkusze zadań. Po południu eksperci przygotują dla Was także propozycje odpowiedzi.

Chęć zdawania egzaminu z biologii zadeklarowało około 57,8 tys. maturzystów, a z filozofii - 535.

3 obowiązkowe, 6 do wyboru

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych - z polskiego i języka obcego.

Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, język łemkowski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja, a ustna do 30 maja.

Za sobą uczniowie mają już testy m.in. z języka polskiego, matematyki, j. angielskiego i niemieckiego, fizyki i astronomii oraz WOS-u.

Poniżej znajdziecie arkusze zadań i propozycje odpowiedzi, które przygotowali dla Was eksperci.

(abs)