To będzie inny egzamin dojrzałości. Z powodu pandemii Covid-19 matura 2021 będzie wyłącznie w formie pisemnej. Do egzaminów ustnych będą jednak mogli przystąpić chętni. W tym artykule sprawdzisz dokładny harmonogram egzaminów, terminy sesji poprawkowej, a także dowiesz się, kiedy napiszesz egzamin próbny.

Z powodu pandemii koronawirusa matury w tym roku wyglądają nieco inaczej. Egzaminy odbywają się w zmienionym trybie. 

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami i zasadami sanitarnymi, egzaminy ustne nie będą obowiązkowe. To forma tylko dla chętnych, np. dla osób, które będą aplikowały do szkoły za granicą.

Próbna matura. Kiedy?

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że w tym roku próbne egzaminy maturalne odbędą się w dniach od 3 do 16 marca.

Przeprowadzenie testu przez szkoły jest dobrowolne. Oznacza to również, że udział w próbnej maturze nie jest obowiązkowy.

Matura 2021. Harmonogram egzaminów

Egzamin maturalny w terminie głównym odbędzie się w maju ( zostaną przeprowadzone od 4 do 20 maja 2021 roku), w terminie dodatkowym w czerwcu, a w terminie poprawkowym - w sierpniu. Ci, którzy zdawać będą w maju i czerwcu, swoje wyniki poznają 5 lipca. Osoby poprawiające jeden z egzaminów dowiedzą się czy zdały 10 września.

Termin główny:

 • 4 maja - język polski
 • 5 maja - matematyka
 • 6 maja - język angielski

Termin dodatkowy:

 • 1 czerwca - język polski
 • 2 czerwca - matematyka
 • 7 czerwca - język angielski

Termin poprawkowy

 • 24 sierpnia

Matura 2021. Egzamin w formie ustnej

Ze względu na niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem - egzaminy maturalne w formie ustnej nie są obowiązkowe.

Mogą do niej przystąpić jedynie osoby, dla których wynik z takiej formy matury jest niezbędny do dalszej rekrutacji. To np. osoby starające się o przyjęcie do zagranicznej szkoły.

Poniżej terminarz ustnej matury.

Matura 2021. Kiedy termin dodatkowy i poprawkowy?

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła również orientacyjny harmonogram terminów dodatkowych i poprawkowych z tegorocznej matury.

Termin dodatkowy zaplanowany jest na dni od 1 do 16 czerwca 2021 r.

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) - od 7 do 8 czerwca.

 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) - od 1 do 16 czerwca.

Termin poprawkowy zaplanowany jest na 24 sierpnia 2021 r.‎

 1. Część pisemna (wszystkie przedmioty) - 24 sierpnia‎.

 2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) - nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

Matura 2021. Kiedy wyniki?

Po napisaniu matury rozpocznie się oczekiwanie na wyniki egzaminu dojrzałości. Te zostaną zaprezentowane w lipcu. Rezultaty egzaminu poprawkowego maturzyści poznają we wrześniu:

 • Termin główny i dodatkowy: wyniki - 5 lipca 2021.

 • Termin poprawkowy: wyniki - 10 września 2021.