Nie będzie ustnej matury dla wszystkich. W przyszłym roku egzamin dojrzałości przeprowadzany zostanie głównie w formie pisemnej. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał nowelizację rozporządzenia dotyczącego działania szkół w czasie pandemii koronawirusa. Co jeszcze znalazło się w dokumencie?

W przypadku matury m.in. zniesienie egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Na egzaminie ósmoklasisty z kolei ograniczono wymagania z zakresu matematyki, języka polskiego i języka angielskiego.

O podpisaniu nowelizacji dotyczącej egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało na swojej stronie internetowej. Do noweli dołączono dwa załączniki zawierające wymagania egzaminacyjne.

Zgodnie z zapowiedzią podpisałem właśnie rozporządzenie dotyczące zmian na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r. Wszystko robimy w sposób wcześniej zaplanowany i zakomunikowany państwu - wszystko zgodnie z terminarzem, który został wcześniej nakreślony - przyznał Czarnek.

W komunikacie przypomniano, że w 2021 r. egzaminy "ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego". 

Będzie to zdecydowanie prostsza formuła egzaminu ósmoklasisty i zwłaszcza egzaminu maturalnego - zapowiedział minister edukacji i nauki. 

Maturzystów czekają zmiany

MEN zdecydowało, że w przyszłym roku nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego. Egzamin dojrzałości, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.

Co ważne, do egzaminu z języka polskiego, języka obcego czy języków mniejszości w formie ustnej będą mogli przystąpić tylko ci uczniowie, dla których wynik ze sprawdzianu jest niezbędny w procesie rekrutacyjnym na uczelnie.

Jak przekazano, że nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej. Będzie też możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Matura 2021 - co jeszcze się zmienia?

Na maturze z matematyki na poziomie podstawowym ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów. 

Z geografii na poziomie rozszerzonym usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej. To np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystyka reżimów rzecznych w Polsce, czy zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie i zróżnicowanie językowe ludności świata.

Co zmienia się w egzaminie ósmoklasisty?

Spore zmiany czekają również ósmoklasistów. 

Z listy lektur obowiązkowych wykreślono "Tędy i owędy" Melchiora Wańkowicza. Z matematyki natomiast ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych). 

W przypadku języka angielskiego z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną.

Do końca roku Centralna Komisja Egzaminacyjna ma przedstawić szczegółowe aneksy do informatorów egzaminacyjnych dla klas ósmych i maturalnych.

Obecnie – zgodnie w rozporządzeniem ministra edukacji i nauki – stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostało ograniczone do 3 stycznia 2021 r. Zajęcia zdalne w szkołach uczniowie będą mieli do 22 grudnia. Od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach nie ma zajęć – jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Następnie od 4 do 17 stycznia będą ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju.