Matura 2021

Matura 2021: Ograniczone wymagania, mniej pytań w arkuszach i brak egzaminu ustnego.

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że w tym roku próbne egzaminy maturalne odbędą się w dniach od 3 do 16 marca. Egzamin maturalny w terminie głównym odbędzie się w maju, w terminie dodatkowym w czerwcu, a w terminie poprawkowym - w sierpniu.
Ci, którzy zdawać będą w maju i czerwcu, swoje wyniki poznają 5 lipca. Osoby poprawiające jeden z egzaminów dowiedzą się czy zdały 10 września.
W naszym raporcie Matura 2021 znajdziecie: opis zasad, harmonogram egzaminów, przykładowe zadania, arkusze zadań maturalnych wraz z propozycją rozwiązań.
Radio Muzyka Fakty