Stopa bezrobocia wyniosła w lipcu 13,1 proc. To o 0,1 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Spadek liczby osób bez pracy jest związany m.in. z wakacjami i sezonowym wzrostem zatrudnienia np. w turystyce czy budownictwie. Bezrobocie nie spadło jednak we wszystkich regionach. Wzrosło na Podlasiu i w Świętokrzyskiem.

Spadek stopy bezrobocia - w graniach od 0,1 do 0,2 pkt proc. - odnotowano w dziesięciu województwach. Najwięcej osób znalazło zatrudnienie w woj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim. 

W czterech województwach - lubelskim, mazowieckim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim - wskaźnik bezrobocia utrzymał się na takim samym poziomie, jak w czerwcu, a w dwóch - podlaskim i świętokrzyskim - wzrósł o 0,1 pkt proc.

Najniższe bezrobocie było w lipcu w Wielkopolsce. Bez pracy pozostaje tam 9,6 proc. osób. Na drugim biegunie jest woj. warmińsko-mazurskie, gdzie stopa bezrobocia jest najwyższa i sięga 20,2 proc.

Spadkom sprzyja szczyt prac sezonowych

Spadek bezrobocia jest związany m.in. ze wzrostem zatrudnienia w budownictwie, turystyce, rolnictwie i leśnictwie, czyli branżach sezonowych. Przyczyniły się też do niego programy aktywizacji bezrobotnych.

(MRod)