Stopa bezrobocia spadła w czerwcu i wyniosła 13,2 proc. wobec 13,5 proc. w maju - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Najwyższe bezrobocie było w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu czerwca 2013 r. wyniosła 2 mln 109,1 tys. osób (w tym 1 mln 64,3 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 67,2 tys. osób.

Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (20,2 proc.), kujawsko-pomorskim (17,6 proc.), zachodniopomorskim (17,0 proc.), podkarpackim (15,5 proc.), świętokrzyskim (15,4 proc.) i lubuskim (15,3 proc.).

Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie, mazowieckie, śląskie oraz małopolskie.

Jak podał GUS, w stosunku do maja 2013 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach. W porównaniu z czerwcem 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła się we wszystkich województwach.

Z danych GUS na koniec czerwca br. wynika, że do urzędów pracy w ciągu tego miesiąca zgłosiło się 177,7 tys. osób poszukujących zatrudnienia. To o 1,5 tys. więcej niż w maju 2013 r. i o 1,1 tys. więcej niż w czerwcu 2012 r.

Ponadto GUS poinformował, że na koniec czerwca 432 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie 33,9 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 7,9 tys. osób.

W czerwcu urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 76,1 tys. osób.