Warszawa, Gdańsk, Wrocław - w tych miastach, jak wynika z raportu Sedlak & Sedlak zarabia się najlepiej. W ubiegłym roku pensja przeciętnego mieszkańca stolicy wyniosła 6 tysięcy złotych brutto.

Na drugim miejscu w rankingu uplasowały się Gdańsk i Wrocław. Jednak zarobki w tych miastach były aż o 1 500 złotych niższe niż w Warszawie. Na trzecim miejscu znalazł się Poznań. Przeciętne wynagrodzenie w stolicy Wielkopolski wyniosło - 4,3 tys. złotych.

Na wysokie płace w stolicy kraju wpływ ma przede wszystkim lokowanie tam największych polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw. W stolicy pracuje zdecydowanie więcej specjalistów, kierowników oraz dyrektorów niż w innych częściach naszego kraju. Inna struktura zatrudnienia przekłada się na wyższe zarobki - komentuje Sylwia Rębisz z Sedlak & Sedlak.

W 2012 roku stopa bezrobocia wynosiła w Polsce 13,4%. W Warszawie wskaźnik ten był najniższy w porównaniu do pozostałych miast wojewódzkich. Wyniósł on 4,1%. Stopa bezrobocia dla całego województwa mazowieckiego była ponad dwukrotnie wyższa, oscylowała na poziomie 10,8%.


(MKam)