Żłobki, przedszkola i szkoły zamknięte do 24 maja. Matura 2020 tylko pisemna, rozpocznie się od 8 czerwca i zakończy 29 tego miesiąca. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w dniach 16-18 czerwca. To decyzja rząd w związku z epidemią koronawirusa.

Najważniejsze informacje:

- Żłobki, przedszkola i szkoły zamknięte do 24 maja

- Matura 2020 od 6 czerwca, tylko w formie pisemnej

- Egzamin ósmoklasisty od 16 czerwca

W związku z epidemią koronawirusa rządu uznał, że warunki nie pozwalają na odwieszenie działalności szkół, żłobków i przedszkoli. Placówki te pozostaną zamknięte do 24 maja.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski podkreślił, że uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.

Za kilka dni rząd poda informacje, czy "będzie możliwość w części tych placówek prowadzenia jakiejś formy działalności opiekuńczej". 

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów.

Matura 2020 - co wiemy

Minister edukacji Dariusz Piontkowski ogłosił, że egzaminy maturalne odbędą się od 8 czerwca do końca miesiąca. Matura 2020 będzie tylko pisemna. W tym roku bez matur ustnych - oświadczył szef MEN.

Chcielibyśmy, aby one w tym roku ze względu na sytuację epidemiczną, nie miały tej części ustnej - będą to więc tylko i wyłącznie matury pisemne - zapowiedział minister. 

Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca. Były dedykowany dla osób, które z różnych, usprawiedliwiony przyczyn nie będą mogły przystąpić do matury w terminie podstawowym. Osoby, które chciałyby poprawiać maturę, mogłyby to zrobić na początku września.

Przewidujemy, że mniej więcej do 11 sierpnia będzie możliwość podania wyników maturalnych, a ci którzy chcieliby poprawiać, mogliby to zrobić na początku września; wtedy wyniki egzaminów poprawkowych byłyby już do wiadomości uczelni i uczniów do końcówki września - poinformował minister.

Od 22 czerwca rozpoczną się z kolei egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a w połowie sierpnia egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych.

CKE opublikowała szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych

W pierwszym dniu matur - 8 czerwca (poniedziałek) - rano przeprowadzony będzie egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym, a po południu - z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

9 czerwca (wtorek) rano przeprowadzony będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu - z języka łacińskiego i kultury antycznej.

10 czerwca (środa) rano przeprowadzony będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu - z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

11 czerwca (czwartek) obchodzone jest Boże Ciało, w tym dniu nie ma egzaminów. Nie będzie ich także 12 czerwca (piątek).

15 czerwca (poniedziałek) rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu - z filozofii.

16 czerwca (wtorek) rano będzie egzamin z biologii, a po południu - z wiedzy o społeczeństwie.

17 czerwca (środa) rano będzie egzamin z chemii, po południu - z informatyki.

18 czerwca (czwartek) rano będzie egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym, o południu - z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym.

19 czerwca (piątek) rano będzie egzamin z geografii, po południu - z historii sztuki.

22 czerwca (poniedziałek) rano będzie egzamin z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym, po południu - z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym.

23 czerwca (wtorek) rano będzie egzamin z języka francuskiego na poziomie podstawowym, po południu - z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym.

24 czerwca (środa) rano będzie egzamin z fizyki, po południu - z historii.

25 czerwca (czwartek) rano będzie egzamin z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym, po południu - z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym.

26 czerwca (piątek) rano będzie egzamin z języka włoskiego na poziomie podstawowym i egzamin z języka łemkowskiego, po południu - z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym.

29 czerwca (poniedziałek) rano będą przeprowadzone egzaminy z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i z języka kaszubskiego, po południu - z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym, z historii muzyki i z wiedzy o tańcu (egzamin z wiedzy o tańcu zdają tylko abiturienci, którzy są absolwentami z lat ubiegłych).

29 czerwca przeprowadzone będą także egzaminy z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych. 

Egzamin ósmoklasisty 2020 i rekrutacja do szkół wyższego szczebla

Z kolei egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca. 

W pierwszym dniu (16 czerwca) uczniowie rozwiązywać będą zadania z języka polskiego, w drugim (17 czerwca) - z matematyki, trzeciego (18 czerwca) - z języka obcego. Egzaminy będą rozpoczynać się o godzinie 9.00.

Ósmoklasiści, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w czerwcu będą go pisać w drugim terminie w dniach 7-9 lipca (wtorek-czwartek).

Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej szkoły ponadpodstawowej.

Szef MEN pokreślił, że ten plan przewiduje, że wszyscy uczniowie będą mogli w niewiele różniących się terminach rozpocząć rekrutację do szkół wyższego szczebla.

Planujemy, że wraz z terminem dodatkowym egzamin ósmoklasisty będzie mógł być sprawdzony do końcówki lipca. Wtedy uczniowie będą mogli przekazywać świadectwa, zaświadczenia z wyników egzaminów do wybranych przez siebie szkół średnich - dodał minister Piontkowski. 

Odnosząc się do ogłoszonych nowych terminów egzaminów maturalnych i ósmoklasistów, minister zdrowia Łuksza Szumowski zaznaczył, że "te wszystkie terminy zależeć będą również od tego, czy będziemy nadal utrzymywali dystans i zakładali maseczki". Egzaminy, oczywiście, będą przeprowadzone w maksymalnym reżimie sanitarnym, czyli z dystansem, ograniczeniem możliwości kontaktu - zaznaczył. Stąd, jak podkreślał, rezygnacja z przeprowadzenia ustnych egzaminów maturalnych.

Minister Piontkowski dodawał, że "każdy uczeń będzie siedział w oddzielnej ławce, będzie w odpowiedniej odległości od pozostałych uczniów, aby przeprowadzenie tych egzaminów było bezpieczne dla uczniów, nauczycieli i ich rodzin".

Ponadto szef MEN ocenił, że ogłoszone decyzje dają uczniom i nauczycielom "długą perspektywę". Wyraźnie daje czas zarówno maturzystom, jak i ósmoklasistom na to, aby przygotowali się do egzaminów - uznał.

Bez zajęć dydaktycznych na uczelniach do 24 maja


Obecny na konferencji prasowej minister nauki dodał, że jest możliwe, iż rok akademicki rozpocznie się w normalnym trybie. Natomiast w związku nowymi terminami egzaminów maturalnych modyfikacji ulegnie proces rekrutacji do szkół wyższych. Zapewnienie ze strony władz wyższych uczelni jest takie, że ten tryb rekrutacji będzie przebiegał w sposób bardzo konstruktywny - powiedział Wojciech Murdzek.

Minister powiedział, że tak jak w przypadku placówek oświatowych, działalność uczelni wyższych pod względem prowadzenia zajęć dydaktycznych, będzie zawieszona do 24 maja

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca do 26 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone. Od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia na odległość.

Zamknięte są także przedszkola i żłobki.


Odmrażanie gospodarki podzielone na etapy

Rzecznik rządu poinformował wcześniej, że decyzje dotyczące kwestii gospodarczych będą przedstawione na początku przyszłego tygodnia.

Od poniedziałku 20 kwietnia zaczął obowiązywać I etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem - zakupy w sklepie może zrobić w jednym czasie więcej osób, przywrócona została możliwość przemieszczania się, otwarto wstęp do lasów i parków.

II etap znoszenia ograniczeń będzie obejmował otwarcie w weekendy sklepów budowlanych, otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych oraz niektórych instytucji kultury - bibliotek, muzeów i galerii sztuki. 

Jak się dowiadujemy, od poniedziałku 27 kwietnia nie będzie kolejnego odmrażania gospodarki. To oznacza, że na drugi etap luzowania ograniczeń, zakładający otwieranie hoteli, bibliotek i muzeów jeszcze poczekamy. Choć dyskusja jeszcze trwa, to spodziewajmy się, że nastąpi to od 4 maja. Hotele zostaną otwarte po majówce, ponieważ inaczej mielibyśmy masowe podróże Polaków na długi weekend.

Ministrowie jasno mówią, że kolejne etapy odmrażania gospodarki będą najwcześniej co dwa tygodnie. A to oznacza, że fryzjerzy i galerie handlowe mogą zostać otwarte nie wcześniej niż 18 maja.