Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w piątek szczegółowy harmonogram przeprowadzenia w tym roku egzaminów zewnętrznych: egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w szkołach dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 16-18 czerwca (wtorek-czwartek). W pierwszym dniu (16 czerwca) uczniowie rozwiązywać będą zadania z języka polskiego, w drugim (17 czerwca) - z matematyki, trzeciego (18 czerwca) - z języka obcego. Egzaminy będą rozpoczynać się o godzinie 9.00.

Ósmoklasiści, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w czerwcu będą go pisać w drugim terminie w dniach 7-9 lipca (wtorek-czwartek).

Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej szkoły ponadpodstawowej.

Matury rozpoczną się 8 czerwca. Sesja potrwa do 29 czerwca. Będą przeprowadzone tylko egzaminy pisemne, tak jak w latach ubiegłym będą rano (godz. 9.00) i po południu (godz. 14.00).

W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

W pierwszym dniu matur - 8 czerwca (poniedziałek) - rano przeprowadzony będzie egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym, a po południu - z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

 • 9 czerwca (wtorek) rano przeprowadzony będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu - z języka łacińskiego i kultury antycznej.
 • 10 czerwca (środa) rano przeprowadzony będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu - z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.
 • 11 czerwca (czwartek) obchodzone jest Boże Ciało, w tym dniu nie ma egzaminów. Nie będzie ich także 12 czerwca (piątek).
 • 15 czerwca (poniedziałek) rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu - z filozofii.
 • 16 czerwca (wtorek) rano będzie egzamin z biologii, a po południu - z wiedzy o społeczeństwie.
 • 17 czerwca (środa) rano będzie egzamin z chemii, po południu - z informatyki.
 • 18 czerwca (czwartek) rano będzie egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym, o południu - z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym.
 • 19 czerwca (piątek) rano będzie egzamin z geografii, po południu - z historii sztuki.
 • 22 czerwca (poniedziałek) rano będzie egzamin z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym, po południu - z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym.
 • 23 czerwca (wtorek) rano będzie egzamin z języka francuskiego na poziomie podstawowym, po południu - z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym.
 • 24 czerwca (środa) rano będzie egzamin z fizyki, po południu - z historii.
 • 25 czerwca (czwartek) rano będzie egzamin z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym, po południu - z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym.
 • 26 czerwca (piątek) rano będzie egzamin z języka włoskiego na poziomie podstawowym i egzamin z języka łemkowskiego, po południu - z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym.
 • 29 czerwca (poniedziałek) rano będą przeprowadzone egzaminy z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i z języka kaszubskiego, po południu - z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym, z historii muzyki i z wiedzy o tańcu (egzamin z wiedzy o tańcu zdają tylko abiturienci, którzy są absolwentami z lat ubiegłych).
 • 29 czerwca przeprowadzone będą także egzaminy z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych.


Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca.

Wyniki egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia. Egzamin poprawkowy dla tych maturzystów, którzy nie zdadzą jednego z egzaminów obowiązkowych odbędzie się 8 września, jego wyniki zostaną podane do 30 września.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdaje się na poziomie rozszerzonym.