Kina, strefy aktywności fizycznej, strefy gier i wyspy handlowe będą nadal zamknięte po zaplanowanym na 4 maja otwarciu galerii handlowych; klienci będą musieli nosić maseczki i rękawiczki - wynika z wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Jak podał resort procedury mają m.in. zwiększyć bezpieczeństwo pracowników galerii handlowych i ograniczenie liczby kontaktów na ich terenie.

  • Zaleca się utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami galerii handlowej.
  • Każda osoba w galerii będzie musiała zasłaniać nos i usta.
  • Klienci będą ponadto mieli obowiązek noszenia w sklepach rękawiczek jednorazowych lub rękawiczek foliowych, które ma zapewnić operator sklepu.


Ponadto galerie będą musiały zapewnić możliwość kupienia maseczek w przynajmniej jednym sklepie lub punkcie ustanowionym przez zarządcę. Konieczne też będzie umieszczenie informacji przy wejściu o takiej możliwości ze wskazaniem lokalizacji sklepu, ewentualnie ustawienie automatów do kupowania maseczek.


  • Wprowadzony zostanie limit osób, które będą mogły przebywać w galerii, czy sklepie wielkopowierzchniowym, który wyniesie 1 osobę na 15 m kw. powierzchni handlowej.
  • Wyłączone mają zostać z działalności strefy relaksu oraz strefy odpoczynku w tym również ławki.
  • Maksymalną liczbę osób mogących przebywać w windzie określono poprzez podzielenie maksymalnego dopuszczalnego limitu przez trzy.
  • Zakazane będzie spożywanie jakichkolwiek posiłków i produktów w przestrzeni komunikacyjnej poza wydzieloną strefą gastronomiczną.
  • Z użytku mają zostać wyłączone przebieralnie, chyba że będą dokładnie czyszczone po każdym kliencie, środkami chemicznymi.
  • Wprowadzone mają być procedury zwiększające częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem toalet, uchwytów, poręczy klamek, przycisków w windach.

W strefach gastronomicznych możliwość kupowania posiłków wyłącznie na wynos

Przewidziano, że strefy gastronomiczne mają być wydzielone widoczną, fizyczną barierą. Liczba klientów ma być ograniczona, tak aby na jedną osobę przypadało 15 m2 powierzchni, minimum 15 m2. W strefach tych ma zostać wprowadzona szczególna dyscyplina utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek jak naklejki na podłodze lub stojące znaki.

W fazie, w której nastąpi uruchomienie galerii handlowych, w strefie gastronomicznej będzie możliwe kupowanie żywności wyłącznie na wynos i w ramach dostaw. Dania nie mogą być spożywane na miejscu, w galerii, na ulicy.

W fazie, w której zostaną otwarte strefy gastronomiczne, będzie możliwość spożywania posiłków na miejscu, z pewnymi obostrzeniami. Przy jednym stoliku, z wyłączeniem rodzin, będzie mogła siedzieć jedna osoba, chyba, że jego wielkość umożliwi zachowanie odległości min. 2 m między osobami.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ: Drugi etap łagodzenia restrykcji w Polsce. Sprawdź listę nowych zasad

Postępowanie w razie podejrzenia zakażenia wśród przebywających w galerii

W wytycznych napisano, że w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak zarażenia koronawirusem jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu , osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego.

Należy też zgłosić taki incydent kierownictwu obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie miejsc, w których poruszała się i przebywała taka osoba, dzięki czemu będzie można przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Z kolei w przypadku wystąpienia u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem trzeba odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym można czasowo odizolować go od innych.

Lewiatan: Znak początku odmrażania

Konfederacja Lewiatan oblicza, że straty w polskiej gospodarce spowodowane restrykcjami w zwalczaniu COVID-19 przekraczają 2 mld zł dziennie. Uruchomienie galerii handlowych to raczej jest symboliczny znak początku odmrażania - mówi RMF FM Maciej Witucki, szef Konfederacji Lewiatan.

Nie wpłynie to gigantycznie na nasze PKB czy na bezrobocie - te jeszcze będą w złym kierunku ewaluowały - ale to jest znak, że mamy początek końca tego zamrożenia - stwierdził i dodał, że otwarcie galerii to oczywiście dobra informacja dla gospodarki, pomoże ją to nieco pobudzić. 

Jednocześnie nasz rozmówca ostrzega przed nadmiernym optymizmem. Jak przekonuje, powrót do jakiejkolwiek gospodarczej normalności to kwestia wielu miesięcy.