Od 6 maja chcemy otworzyć żłobki i przedszkola; decyzje będą podejmowane każdorazowo przez organy założycielskie - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapewnił, że osobom, które nie będą mogły "oddać swoich pociech do przedszkola czy żłobka" będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy.

Szef rządu poinformował na konferencji prasowej, że w drugiej fazie odmrażania gospodarki, od 6 maja dopuszczona będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Ostateczne decyzje będą podejmowane każdorazowo w odniesieniu do każdego żłobka, każdego przedszkola przez organy założycielskie. Jednak my to umożliwiamy i wytyczne ministra zdrowia będą jednocześnie określały warunki, na jakich to otwarcie będzie możliwe - przekazał premier.

Co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym?

Morawiecki zapewnił, że osobom, które nie będą mogły "oddać swoich pociech do przedszkola czy żłobka" będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy. Zachęcał jednocześnie, by jednostki samorządowe "w odpowiednich warunkach" otwierali żłobki i przedszkola.

Podkreślił, że rząd zapewni środki dezynfekcyjne, by zapewnić bezpieczeństwo sanitarne w tych placówkach.

Na razie nie zapadła decyzja o ponownym otwarciu szkół. Rząd rozważa jednak wprowadzenie formy zapewnienia opieki nad dziećmi od klas 1-3 podstawówek.

Wytyczne resortu rodziny ws. żłobków

Zgodnie z wytycznymi resortu rodziny, który odpowiada za żłobki, organy prowadzące muszą zapewnić pomieszczenia do izolacji oraz środki higieniczne i ochronne - w tym maseczki, przyłbice i rękawice dla pracowników - informuje dziennikarz RMF FM Grzegorz Kwolek.

Przy wejściu do budynku mają być środki dezynfekcyjne, opiekunowie mają się zajmować tylko jedną grupą, mają też być specjalne środki bezpieczeństwa przy szykowaniu żywności. Nie będzie można wyjść poza teren placówki, trzeba usunąć trudne do zdezynfekowania zabawki, na przykład pluszowe i zwiększyć dystans podczas leżakowania.

Zalecenia MEN ws. przedszkoli

Ministerstwo edukacji zaleca, by w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych jedna grupa przebywała w wyznaczonych i stałych salach. W miarę możliwości w mniejszych grupach - podkreślono.

Z sal powinny zostać usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki.

Kadra powinna mieć zakryte usta i nos. MEN sugeruje również, by do opieki nad dziećmi nie byli angażowani nauczyciele i pracownicy przedszkola powyżej 60. roku życia.

Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku.